Valitse sivu

Kunnanhallituksen 12.12.2022 tekemän päätöksen mukaisesti Muuramen kunta osallistuu valtakunnallisiin sähkösäästötalkoisiin. Katuvalojen osalta kuitenkin siten, että aamusammutus ei koske ELY-keskuksen hallinnoimia teitä. Valitettavasti Muuramentiellä, joka on yksi kunnan alueella olevista ELY-teistä, valaisinpylväät ovat olleet pimeänä vajaan 200 metrin alueelta. 

Koska kunnanhallituksen päätöksessä todetaan, että valot pidetään säästötoimista huolimatta edelleen päällä Muuramentiellä, kyseinen jakokeskus siirretään pois sammutuslistalta. Samalla valaistuu sitten yhteensä n. 100 valaisinpylvästä, pääosin Jaakkolan alueelta. Valojen ohjelmoiminen siten, että vain Muuramentien valaisinpylväät olisivat päällä, mutta keskuksen muut valaisinpylväät olisivat pimeänä ei ole mahdollista.

Muuramen kunnanvaltuusto käsittelee maanantaina 16.1. valtuustoaloitteen, jossa esitetään kunnanhallituksen 12.12.2022 päätöksen perumista katuvalaistuksen osalta. Valtuustoaloite etenee kunnanhallituksen käsittelyyn 23.1. pidettävään kokoukseen.