Valitse sivu

Kinkomaalla Martinnoron tilalla on tehty harvennushakkuita. Alue on kunnan metsätalousmaata ja harvennushakkuut perustuvat metsäsuunnitelmaan. Hakkuiden toteutuksesta vastaa Päijänteen metsänhoitoyhdistys.

Puita on kuljetettu alueella sijaitsevaa ulkoilureittiä ja latupohjaa pitkin, mistä on aiheutunut vaurioita kyseisille väylille. Puiden metsäkuljetus on juuri päättymässä ja kunta tulee kunnostamaan reitin ennen hiihtokauden alkua.