Valitse sivu

Kinkomaan kunnallisesta päiväkodista tulee kolmiryhmäinen 5.8.2024 alkaen. Kinkomaan koulun yhteydessä sijaitsevan päiväkodin tiloissa tehdään kevään ja kesän pieniä muutostöitä, jotta tilat soveltuvat jatkossa pienimmillekin lapsille. Tulevana syksynä päiväkodissa voidaan tarjota varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille.  

Kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä lisääntyy ja päiväkodissa tulee olemaan 54 paikkaa alle kouluikäisille. Kinkomaalla on lisäksi kunnallista perhepäivähoitoa ja noin 70 yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa. Varhaiskasvatuspaikkoja tulee olemaan yhteensä noin 130 lapselle syksyllä 2024. Kaiken kaikkiaan alle kouluikäisiä lapsia on Kinkomaalla noin 140. 

Kinkomaan varhaiskasvatuspalveluiden tulevaisuus näytti vielä hetki sitten haastavalta, kun Norlandia Satumetsän päiväkodin toiminnan päättymisestä saatiin tieto maaliskuussa. Päiväkoti sijaitsee Kinkomaan Vitapoliksessa, joka puretaan tulevana syksynä. Norlandia Satumetsän toiminta päättyy heinäkuun lopussa. 

Kunta aloitti keväällä selvitystyön Kinkomaan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. Myös kinkomaalaiset aktivoituivat tekemällä asiasta kuntalaisaloitteen, joka käsiteltiin hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnassa 22.4. Kunnanhallitus katsoi asian loppuun käsitellyksi kokouksessaan 29.4. 

Kinkomaan päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Päiväkoti on elänyt kylän kehityksen mukana ja toiminut viime vuosina esiopetusikäisten lasten päiväkotina. Lasten määrä on vaihdellut suuresti Kinkomaalla. Esimerkiksi tänä lukuvuonna esiopetusikäisiä lapsia on 53 ja ensi lukuvuonna vain 20 lasta. Kinkomaalle syntyy tänä vuonna arvion mukaan 10-12 lasta. 

Päiväkodin johtaja Satu Suoranta on yhteydessä perheisiin lasten varhaiskasvatukseen liittyen. Kinkomaan päiväkotiin haetaan sähköisen asioinnin kautta: www.muurame.fi/palvelut/hakeminen-varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen-sahkoinen-asiointi/

Yksityiseen päivähoitoon ja perhepäivähoitajille haetaan suoraan. Palveluseteliä voi hakea kunnalta. Lisätietoa ja yhteystietoja: www.muurame.fi/palvelut/yksityinen-varhaiskasvatus/