Valitse sivu

Kirjasto järjesti asiakkaille elo-syyskuussa avoimen asiakastyytyväisyyskyselyn, johon tuli noin 100 vastausta kaiken ikäisiltä asiakkailta. Tulosten perusteella eniten tyytyväisyyttä ovat herättäneet henkilökunnan ammattitaito, asiakaspalvelun laatu, laajat aukioloajat sekä monipuoliset lainauspalvelut. Kiitosta saimme myös tapahtumien runsaudesta, tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Kirjasto koettiin tärkeäksi osaksi kuntaa, kirjasto on helposti saavutettavissa, ja sinne on helppo tulla myös kauempaa.

Asiakkaat saivat kertoa kyselyssä myös toiveistaan, joita olivat esimerkiksi luennot, kirjailijavierailut, keskustelutilaisuudet sekä erilaiset kurssit ja opastukset. Toiveita esitettiin myös musiikista, tanssista ja käsitöistä, ja lisäksi asiakkaat toivoivat kirjastolle lukupiiriä.

Lapsille suunnatut tapahtumat ovat olleet suosittuja ja niitä toivottiin lisää. Tapahtumia toivottiin myös Kinkomaan kirjastoon. Saimme myös ehdotuksia joistakin lainattavista esineistä ja liikuntavälineistä. Lisäksi vastauksissa nousi esiin toive kirjoituskurssista. Tähän toiveeseen olemmekin jo ennättäneet vastata, sillä marraskuun maanantai-iltaisin kirjastolla järjestetään meneillään olevaan Monilukutaito-hankkeeseen liittyvä luovan kirjoittamisen lyhytkurssi, jonne on vapaa pääsy. Toinen samantyyppinen kirjoittamisen lyhytkurssi tullaan järjestämään maaliskuussa.

Omatoimiajat rauhattomia

Kehujen ja toiveiden lisäksi saimme myös muuta palautta. Esimerkiksi omatoimiaikojen on koettu toisinaan olevan rauhattomia ja kirjaston verkkosivut koettiin hankalaksi liian tarjonnan vuoksi. Kirjaston viestinnässä koettiin olevan parantamisen varaan, sillä viestintä ei aina tavoita kuntalaisia. Some-kanavat sen sijaan saivat kehuja, mutta kyselyn perusteella ne eivät kuitenkaan ole asiakkaille ensisijainen viestintäkanava.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään kirjaston toimintojen kehittämisessä. Jotain toiveita olemme pystyneet toteuttamaan jo tämän syksyn aikana: mainitun kirjoituskurssin lisäksi syyskaudelle saatiin kaksi kirjailijavierasta, Paula Havaste 23.11. ja Kristiina Vuori Kinkomaan kirjastolle 1.12. Samana iltana kello 17-18 kutsumme kaikkia Kinkomaalla asuvia tulemaan paikalle antamaan palautetta omatoimikirjaston ensimmäisestä toimintavuodesta – tarjolla on glögiä ja pipareita. Musiikkia on tarjolla seuraavan kerran 15.12., kun Muuramen viihdekuoro tulee esittämään joululauluja.

Joidenkin asiakastoiveiden ja ehdotusten perusteella voimme peiliin katsoen todeta, ettei viestimme aina näy tavoittaneen kuntalaisia. Näin voimme päätellä siitä, että joitakin nyt ehdotettuja toimintoja meillä on jo ollut käytössä jo pidempään. Esimerkiksi kirjaston lukupiiri on toiminut jo useamman vuoden, tapahtumia ja luentoja järjestämme monipuolisesti kaikille ikäryhmille, ja lisäksi meiltä löytyy myös joitakin lainattavia liikuntavälineitä, esimerkiksi frisbeegolf-kiekkoja. Jatkossa pyrimme lisäämään tiedotusta monikanavaisesti, jotta kaikki kiinnostuneet saisivat tiedon kirjaston tarjonnasta. 
Kehittävin terveisin – nähdään kirjastossa!

Psst: Seuraa somessa kirjaston perinteistä joulukalenteria, ja aivan joulun alla hiippailevat tontut kirjastossa piilottamassa muutamia kirjapaketteja onnekkaiden löydettäväksi.