Valitse sivu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kokoontumisia koskevan uuden määräyksen, joka kumoaa aikaisemman. Määräyksen mukaan kaikki kokoontumiset toiminta-alueella, johon Muuramekin kuuluu, on lähtökohtaisesti kielletty 22.12.–17.1.2021. Maksimissaan kymmenen henkilön kokoontumiset on sallittu erityisjärjestelyin.  

Koronaepidemia on viimeisten viikkojen aikana kehittynyt Suomessa huonompaan suuntaan. Ilmaantuvuus koko maan tasolla on noussut ja yhä useampi alue on todennut olevansa joko kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellakaan uusien tartuntojen määrä ei ole kääntynyt laskuun. Sen sijaan tartuntoja havaitaan enenevässä määrin myös kunnissa, joissa niitä ei aiemmin ollut lainkaan. Tartuntoja saaneiden joukossa on aikaisempaa enemmän myös ikäihmisiä, ja tartunnoista jää tällä hetkellä aiempaa suurempi osa jäljittämättä.

Ihmisten terveyden suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntalain nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 22.12.–17.1.2021. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää erityisjärjestelyin kokoontumisia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä. Näissä tapauksissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen kuntalaisia pyydetään viettämään tänä vuonna joulun aika ydinperheen kesken kotona, eikä matkustelemaan sukulaisia tai ystäviä tapaamaan. Kiitos, että välität!