Valitse sivu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kokoontumiset rajoitetaan Keski-Suomen alueella edelleen 50 henkilöön marraskuun ajaksi. Tartuntalain nojalla tehty rajoitus koskee ajalla 1.11.–30.11.2020 sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. 

Mikäli tilaisuudessa pystytään noudattamaan huolellisesti annettuja ohjeita turvallisuudesta, tilaisuuteen voi osallistua useampiakin henkilöitä. Yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten turvallisuus tulee varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Mikäli tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen.

(28.10.2020 klo 11.50 Muokattu otsikkoa ja tarkennettu rajoituksen jatkuvan marraskuussa, ei olevan tiukennus edelliseen nähden.)