Valitse sivu

Suomen hallitus ottaa käyttöön valmiuslait poikkeuksellisen tilanteen vuoksi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallituksen linjaamat toimenpiteet löytyvät valtioneuvoston verkkosivulta. Kunnan johtoryhmä linjasi tänään tarvittavista toimenpiteistä Muuramessa. Uudet toimintaohjeet astuvat voimaan välittömästi.

Opetus ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut pidetään toiminnassa. Niiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten, jotka on mahdollisuus ottaa kotihoitoon, suositellaan jäävän kotiin. Mikäli vanhemmalla tai huoltajalla ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin tekemään etätöitä, lapsen voi viedä hoitoon tavalliseen tapaan.

Koulujen, oppilaitosten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Varhaiskasvatuksen osana toimiva esiopetus järjestetään edelleen, samoin 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Kriittisillä aloilla toimivat 1–3 luokkien oppilaiden huoltajat ilmoittavat asiasta Wilmasta saadun ohjeen mukaisesti. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään, mikäli vanhempi tai huoltaja ei pysty järjestämään lapsen hoitoa. Kotiin jäävien oppilaiden osalta opetus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla etäopiskeluna, muun muassa erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kouluilta ohjeistetaan etäopiskelun toteuttamisesta.

Ruokailu järjestetään varhaiskasvatuksessa ja koulujen lähiopetuksessa oleville. Kotona oleville oppilaille ruokailua ei järjestetä.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Julkisia tiloja suljetaan, liikkumista rajoitetaan

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tarpeen vaatiessa ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa tiukemmilla toimilla. Vanhempien tulee huolehtia, etteivät lapsetkaan kokoonnu porukalla ja oleskele julkisilla paikoilla.

Ne kunnan työntekijät jäävät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Ulkomailta palaavat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavat koululaiset eivät osallistu lähiopetukseen, eivätkä työntekijät saavu työpaikalle, vaan tekevät etätöitä mahdollisuuksien mukaan.  Työhön paluun ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta sovitaan yhdessä työnantajansa kanssa.

Kirjasto (myös omatoimikirjasto), Kulttuuritalo, harrastustilat ja -paikat, uimahalli-kuntosali ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset pidetään suljettuna. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut vanhusten ja muissa asumispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on kielletty. Tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset tai saattohoidossa olevien läheiset voivat saada luvan vierailuun läheisensä luona.

Yli 70-vuotiaita kuntalaisia kehotetaan välttämään kontakteja muiden ihmisten kanssa ja jäämään karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, pois lukien kunnalliset luottamushenkilöt.  Vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjausnumerosta 040 7152 991 annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa vanhus-ja vammaispalveluista ma–pe klo 9–11.

Kapasiteettia lisätään sosiaali- ja terveyshuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätään ja kiireetontä toimintaa vähennetään. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joustetaan valmiuslain puitteissa. Koronatestausta tehostetaan myös Hyvinvointi-liikelaitoksessa THL:n tukemana.

Kriittisen henkilöstön osalta työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä voidaan poiketa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kunnassa varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Lieväoireisten potilaiden ei tule kuormittaa sairaanhoidon kapasiteettia, vaan jäädä kotiin sairastamaan, jotta hoito pystytään turvaamaan vakavasti oireileville.

Vakavissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys terveyskeskuksen ajanvaraukseen puhelimitse, p. 014 266 2791. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan, numeroon 116 117. Viittomakielisille on avattu valtakunnallinen tekstiviestipalvelu numerossa 050 902 0163. Terveyskeskuksen tiedote toimimiseen koronavirusepäilytilanteissa löytyy päivitettynä 25.3.2020 terveyspalvelujen verkkosivulta.

Ajankohtaiset koronavirustartuntoihin liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulla.


Koronavirusepidemiaan liittyviä muita tiedotteita:

Information on coronavirus

Hyvinvointi-liikelaitoksen toiminta poikkeusoloissa

Poikkeusoloihin liittyviä toimia jatketaan 13.5. asti

Apu karanteenin tai eristyksen aikana

Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksessa oleville oppilaille

Kesätyökampanja perutaan ensi kesältä

Virastotalo palvelee poikkeusoloissakin, iäkkaiden kiireettömiä tk-aikoja perutaan