Valitse sivu

Koulu- ja päiväkotihankkeet etenevät

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen investointihankkeet etenevät aikataulussaan. Isolahden päiväkodin tiloja päästään käyttämään jo ensi syksynä ja Kinkomaan laajennusta vuodenvaihteessa 2021–2022. Mäkelänmäen uuden alakoulun on määrä olla valmis tammikuussa 2023.

Muuramen kunnan isot panostukset varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen uudistamiseen alkavat konkretisoitua. Isolahden koululla on jo aloitettu vanhan liikuntasalin pukuhuoneiden purkutyöt käytävän leventämiseksi. Uuden hirsisen päiväkoti-siiven varsinainen rakennusvaihe alkaa jo syyskuun alussa. Kinkomaan koulun betonielementti­rakenteisen, kolmessa kerroksessa si­jaitsevan laajennuksen urakka on parhaillaan urakkalaskennassa ja rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa, 12.10.2020. 

Kinkomaa saa omatoimikirjaston

Kinkomaan uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2016, mutta kylän suosio lapsiperheiden asuinalueena on saanut viime vuosien aikana koulun seinät pullistelemaan. Luokkatilat ovat käyneet auttamatta ahtaiksi nykyiselle liki kahden sadan oppilasmäärälle ja laajennus tulee tarpeeseen. Koulun uuteen osaan saadaan muun muassa uuden opetussuunnitelman mukaisia monikäyttöisiä ja muunneltavia oppimistiloja ja kyläläisten riemuksi myös omatoimikirjasto. 

–Koulun lisärakennus tulee alkuopetuksen käyttöön. Näin pienimmät oppilaat saadaan esikoululaisten lähelle, mikä mahdollistaa esi-ja alkuopetuksen joustavamman järjestämisen, kertoo opetuksen kehittämispäällikkö Raija Kattilakoski.

Maalämpöä Isolahteen

Myös Isolahden kylän tulevaisuus näyttää valoisalta. Aktiivisen kyläyhteisön alueelle on myös muuttanut uusia asukkaita ja pieni, reilun viidenkymmenen oppilaan kyläkoulu on saanut oppilaita. Samalla varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt. Pukkimäentiellä rivitalossa järjestetyn perhepäivähoidon kapasiteetti ei enää riitä vastaamaan alueen hoitotarpeeseen. Siksi kunnan päätös rakentaa Isolahteen uusi päiväkoti otettiin kylällä riemulla vastaan.

– Meillä oli heti tahtotila tehdä uudisrakennus massiivipuusta, koska koulurakennuksen vanhinkin osa on hirsinen. Samalla haluttiin ottaa käyttöön myös maalämpö. Myöhemmin maalämpö on tarkoitus ottaa myös öljylämmitteisen koulun lämmitysmuodoksi, Reijo Koivuniemi kertoo.

Hirsirunkoiseen päiväkotiin saadaan tilat kahdelle hoitoryhmälle, esikoululle, yhdelle koululuokalle ja koulun ruokasalille.

Kiinteistöpäällikkö Reijo Koivuniemen­ mukaan kaikkien rakennushankkeiden työmaavaiheissa halutaan korostaa ennen kaikkea turvallisuutta.

– Molemmissa paikoissa työmaa rajataan huolellisesti koulun muista alueista ja työmaaliikenne ohjataan kulkemaan eri reittiä pienten koululaisten kanssa. Isolahdessa työmaaliikenne ohjataan koulun takaa, uusille omakotitalotonteille vievää tietä. Kinkomaalla puolestaan aidataan työmaaliikenteelle oma kulkuväylänsä. 

Mäkelänmäen koulun rakentaminen alkaa ensi keväänä

Mäkelänmäen uudesta alakoulusta on tehty alustavia julkisivuluonnoksia ja tarkennettu materiaaleja. Koulun luonnossuunnitelmat valmistuvat ensi kuun puolivälissä ja urakkakilpailutus toteutuu maaliskuussa 2021. Rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä, toukokuussa 2021 ja koulun on määrä olla valmis tammikuussa 2023. Mäkelänmäen koulun hankkeesta tiedotetaan laajemmin lähiaikoina. Luvassa on myös kuntalaisten osallistamista projektiin.

Lue lisää kunnan suurhankkeista uudesta Muuramelaisesta! 

Seuraa hankkeiden etenemistä verkkosivuilla