Valitse sivu

Uuden kouluterveyskyselyn mukaan muuramelaisten lasten ja nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on heikentynyt hieman edelliseen, toissa vuonna tehtyyn kyselyyn nähden. Tyytymättömyyden lisääntyminen noudattelee valtakunnallista ja maakunnallista kehitystä. 

Keskisuomalaiset ovat hieman valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä. Muuramelaiset puolestaan ovat maakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä. Poikkeuksen muodostavat Muuramen yhdeksäsluokkalaiset, joiden tyytyväisyys on hieman maakunnan keskiarvoa alhaisempi. 

Valtaltakunnallisesti kokemus kiusaamisesta on lisääntynyt kaikissa kyselyn ikäryhmissä. Myös fyysinen väkivalta koulukiusaamisessa on lisääntynyt perusopetuksen ja lukion ikäryhmissä. Muuramessa kiusaaminen on kyselyn mukaan vähentynyt. 

Yksinäisyyden kokeminen on vähentynyt koko maassa hieman. Muuramessa se on vähentynyt selvästi ollen nyt samalla tasolla kuin ennen korona-aikaa. 

Muuramessa peruskoululaiset ovat kyselyn perusteella kokeneet, etteivät he saa tarvittavaa terveydenhoidon ammattilaisen apua. Viime vuosista noussut tyytymättömyys on selvästi korkeammalla tasolla kuin ikätovereilla maassa ja maakunnassa. Muuramen lukiolaiset sen sijaan ovat tyytyväisiä kouluterveydenhoitajalta saamaansa apuun. 

Lisätietoa kouluterveyskyselyn tuloksista: thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset