Valitse sivu

MUURAMEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN SEKÄ
KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2018


Kansalaistoiminnan avustukset
(5 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille niiden säännölliseen toimintaan.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, hallintopalvelut, Pl 1, 40951 Muura­me. Lisätietoja, p. (014) 659 602. Haku­lomakkeita saa Muuramen kunnan infosta, p.(014) 659 660, info@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/kansalaistoiminnan-avustukset.

Kulttuuriavustukset (10 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään kulttuuritoimintaa Muuramessa harjoittaville järjestöille, muille yhteisöille sekä yksityisille kuntalaisille.

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muuramen kunta, kulttuuripalvelut, Pl 1, 40951 Muura­me. Lisätietoja ja haku­lomakkeita saa kulttuuripalveluista, p.(014) 659 733, kulttuuri@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/kulttuuriavustukset.


Liikunta-avustukset
(61 600 e)

Liikunta- ja urheiluseurojen yleissavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä sähköisesti www.seuraverkko.fi.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951

Kohdeavustus voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti.

Lisätietoja, p. (014) 659 736. Haku­lomakkeita saa liikuntapalveluista, liikunta@muurame.fi tai tulostamalla internetistä http://www.muurame.fi/liikunta-ja-ulkoilu.


Nuorisoavustukset
(3 050 e)

Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muuramessa toimiville nuorisojärjestöille.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään Muuramessa nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille ja muille yhteisöille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, nuorisopalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja, p. (014) 659 605. Hakulo­makkeita saa nuorisopalveluista, p. (014) 659 685, nuoriso@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/nuorisotyo

_________
Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon toimialakohtaiset sekä Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). Avustuspäätökset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja joulukuussa kunnan nettisivuilla www.muurame.fi ja tiedotuslehti Muuramelaisessa. 
Vuoden 2017 yleisavustusten tilitykset tulee toimittaa 30.4.2018 men­nessä.

Muurame 25.1.2018                                 
Hallintojohtaja, kulttuuripäällikkö, liikuntajohtaja, palvelujohtaja