Valitse sivu

Muuramen kunta aloittaa 27.4.2020 puhelinsoitot tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille kuntalaisille, jotka eivät tällä hetkellä ole säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä. Puhelut tulevat 014 659 -alkuisista kunnan numeroista, joihin on turvallista vastata.

Puheluiden aikana kartoitetaan ikääntyneiden pärjääminen kotioloissa sekä mahdollisuus saada apua ja tukea läheisiltä, naapureilta tai muilta verkostoilta. Samalla annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona pärjäämisen tueksi. Lisäksi puhelujen aikana annetaan neuvontaa terveyspalveluiden käytöstä. Jos puhelun aikana ilmenee, että ikääntynyt tarvitsee kotiinsa myös hoidollista apua, sovitaan ikääntyneelle laajempi palvelutarpeen arviointi vanhuspalveluista.

Edelleen vanhukset, joilla on avuntarve ja läheiset, joilla on huoli omaisestaan voivat myös itse ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjausnumeroon arkisin klo 9–11, p. 040 7152 991. Myös ikäihmisten palveluohjaaja Pia Grönlund neuvoo tarvittaessa, p. 014 659 409.