Valitse sivu

Muurame mukana työllisyyden kuntakokeilussa – aloitus siirtymässä maaliskuulle

Ensi vuonna alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa eräitä valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirretään kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi laissa tarkemmin määriteltyjen ja osittain vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien osalta. Kuntakokeilun oli määrä alkaa osassa kokeilukunnista – myös Muuramessa – jo­
vuoden alussa, mutta työelämä- ja tasa-­arvovaliokunta ehdotti viime viikolla aloituksen siirtämistä 1.3.2021. Kaikkien kuntakokeilujen on tarkoitus päättyä 30.6.2023. Ehdotus tarvitsee taakseen eduskunnan hyväksynnän, ennen kuin se on lainvoimainen.

Muurame kuuluu Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu -alueeseen. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Kuntakokeilun aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta. Työnantajien kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin muun muassa palkkatuen hakemisen osalta.

Kokeilun vaikutusta työllistymiseen seurataan

Työnhakijan työllistymisen tukemiseksi ja palvelun nykyistä paremmaksi kohdentamiseksi sovitetaan yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kokeilualueen kunnille siirretään henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Tavoitteiden toteutumista seurataan kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan kokeilun jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena.

Kuntakokeiluun siirtyvät asiakkaat saavat tiedon muutoksesta

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleenkin aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, kuuluipa sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakkaaksi. Ilmoittautumisen jälkeen vastaanottoilmoituksessa tulee tieto siitä, minne asiakkuus kuuluu. Työvoimatoimiston asiakkaat, joiden asiakkuus siirtyy TE-toimistosta kuntakokeiluun, saavat asiasta tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja asiakkaaseen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä kunnasta. TE-toimisto voi myös antaa tiedon henkilökohtaisesti. Mikäli asiakkuus säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia.