Valitse sivu

Muuramen perusopetuksen järjestämistä ja toimintaa uudistetaan lähivuosien aikana. Keskustaan koulunmäelle rakentuvan koulukampuksen investointi on muutoksen näkyvin osa, mutta myös opetusjärjestelyitä ja pedagogiikkaa kehitetään.

Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoa koskevia uudistuksia tehdään oppijoiden tarpeisiin perustuen parin seuraavan vuoden aikana. Samaan aikaan suunnitellaan opetuksen sisältöjä, määritellään vaatimuksia tulevaisuuden oppimisympäristöille ja rakennetaan Muuramen perusopetukseen uutta toimintakulttuuria.

Nykyisen Mäkelänmäen paikalle rakentuvan koulukampuksen keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa yhdenvertaisen perusopetuksen järjestämistä kunnassa. Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa kuunnellaan sekä kuntalaisten että henkilöstön tärkeänä pitämiä näkökulmia. Tavoitteena on, että kuntalaiset kokevat valmistuvan koulukampuksen paitsi parhaana koulurakennuksena, myös yhteisöllisyyttä lisäävänä muuramelaisten omana tilana.

Kuntalaiset kutsutaan keskustelemaan

Muuramen kunta järjestää Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 25. huhtikuuta klo 18 koulukeskustelun, johon toivotetaan kaikki kuntalaiset tervetulleiksi. Tilaisuudessa voi ottaa kantaa opetuksen ja kasvatuksen järjestämistä koskeviin palveluverkkoratkaisuihin, tai saada vastauksia muihin opetus- ja kasvatuspalveluita koskeviin kysymyksiin.

Tilaisuuden lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon vaikuttamalla verkossa. Oheisella verkkokyselyllä kerätään kuntalaisten ajatuksia opetuksen ja kasvatuksen järjestämisestä Muuramessa. Kyselyyn voi vastata nimettömänä 28.4.2019 asti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 10–15 minuuttia.

Alakoulujen oppilaiden näkemyksiä koulun arjessa tärkeiksi koetuista asioista selvitetään oppilaiden ikätason mukaisesti kyselyn tai ryhmätehtävän avulla.  Kokonaisuudesta laaditaan vaikuttavuusarvio, joka pohjautuu osaltaan eri tavoin kerättyyn palautteeseen. Vaikuttavuusarviota käytetään Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan päätettäväksi menevien esitysten tausta-aineistona.

Verkkokysely