Valitse sivu

LÄHDE TYÖNANTAJAKSI NUORTEN KESÄTYÖPROJEKTIIN!

Muuramen kunnan kesätyöprojekti on käynnistynyt. Projekti työllistää 15 – 17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa. Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret.

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni teistä työnantajista kokee asian tärkeänä ja lähtee siihen mukaan. Paitsi että nuoret saavat kesätöitä, on teillä työnantajilla näin myös mahdollisuus saada lisätyövoimaa reippaista nuorista. Työnantaja voi palkata useammankin kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan.

Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkasta työnantajan osuus on 180 euroa ja loput kustantaa nuorisopalvelut. Jotta palkanmaksu sujuisi vaivattomasti, maksaa kunta aluksi nuorelle koko palkan, josta laskutetaan jälkikäteen työnantajan osuus.

Työnantajina voivat olla muuramelaiset:

·         yritykset

·         yhteisöt

·         yksityiset henkilöt/perheet

Esimerkkejä nuorten töistä:

·         lastenhoitoa

·         puutarha -ja pihatöitä

·         siivousta

·         apuna yrityksen toiminnassa

Käytännön projektitoimenpiteet ja työllistämiseen liittyvät toimenpiteet hoitaa kunnan nuorisopalvelut. Työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan tarjoaminen ja työhön opastaminen. Työnantajalla on myös mahdollisuus haastatella hakijoita.

Mikäli haluatte työllistää nuoren/nuoria kesätöihin. Täytä lomake ”Ilmoittaudu kesätyöllistäjäksi” ja voit lähettää sen postitse osoitteeseen Muuramen nuorisopalvelut, Muuramentie 35, 40950 Muurame tai skannata täytetyn lomakkeen ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen tanja.hanhinen@muurame.fi

Nuoren valinnan ja työsopimuksen allekirjoittamisen hoitaa nuorisopalvelut. Jos haluat suorittaa työhaastattelun nuorelle, tulee sinun rastittaa hakemuksessa tämä vaihtoehto. Nuorille ilmoitetaan työpaikasta 14.5. mennessä. 

Lisätietoja antaa: Muuramen kunnan nuoriso-ohjaaja Tanja Hanhinen p. 050 573 6103 tai tanja.hanhinen@muurame.fi