Valitse sivu

Lapsella on oikeus tulevaisuuteen

Lasten oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Tänä vuonna viikkoa vietetään 16.–22.11. teemalla Lapsen oikeus tulevaisuuteen. Teemalla halutaan erityisesti vahvistaa lasten ja nuorten uskoa paremman maailman rakentamiseen ja sitä kautta luoda tilaa myönteisille tulevaisuuskuville. Virallinen Lasten oikeuksien päivä on 20.11.

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

Lasten oikeuksien mukaan jokaisen lapsen ja nuoren on uskallettava unelmoida ja saatava eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuuttaan. Taustalla on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsen oikeuksien sopimus on osa Suomen oikeusjärjestystä ja ollut voimassa lakina Suomessa vuodesta 1991. Suomi on sitoutunut turvaamaan lapsen kaikki oikeudet sekä suojelemaan ja edistämään niitä.

Luodaan toivoa!

Vahvistuvan ilmastonmuutoskeskustelun, maailmanlaajuisen epävarmuuden ja koronaepidemian aikana myönteinen tulevaisuudesta puhuminen on entistäkin tärkeämpää. Lasten ja nuorten säätiön selvityksen mukaan yläkoululaiset ajattelevat tulevaisuutta nyt enemmän kuin aiemmin. On tärkeä varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori uskaltaa unelmoida ja saa eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta myös koronaepidemian jälkeisessä Suomessa.

Sosiaalisessa mediassa käynnissä olevassa #SaaUnelmoida -kampanjassa kannustetaan lapsia ja nuoria unelmoimaan ja tavoittelemaan itsensä näköistä tulevaisuutta. Kampanjassa on mukana 11 julkisuudesta eri tavoin tunnettua henkilöä, jotka jakavat videoilla omat lapsuuden unelmansa ja kannustavat lapsia ja nuoria uskomaan itseensä ja unelmiinsa. Videot löytyvät Youtube-kanavalta Lapsenoikeudet.fi. Muuramen Perhekeskus haastaa kaikki kuntalaiset ja yhteistyökumppanit luomaan lapsille ja nuorille tulevaisuudenuskoa!

Lapsella on oikeus leikkiä

Muuramen perhetyö nostaa teemaviikon aikana esiin myös leikin merkitystä perheissä. Leikin avulla lapsi oppii ja rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Vanhemman ja lapsen yhteisen leikin avulla toteutuu moni muukin tärkeä lapsen oikeus, kuten lapsen oikeus ilmaista itseään, oikeus kokea olonsa turvalliseksi, oikeus vanhemman läsnäoloon ja oikeus rakkauteen ja tulla rakastetuksi. Leikkiminen on konkreettinen keino vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Kotona on hyvä keskustella, minkälaisista leikeistä lapset unelmoivat ja minkälaisia leikkejä vanhemmat toivoisivat lasten leikkivän tulevaisuudessa.