Valitse sivu

Muurame on yksi 11 kunnasta, joka on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kunniamaininnan ansiokkaasta työstä perheliikunnan edistämiseksi. Kunniakirja luovutettiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen seminaarissa Jyväskylässä.

Kunniamaininnan perusteena on esimerkiksi se, miten kunnassa on edistetty perheiden omatoimista liikkumista ja liikkumisolosuhteita sekä miten on edistetty ohjattua perheliikuntatoimintaa.

Muuramessa on viime vuosien aikana valmistunut mm. parkour- ja fitness-alue, kolme monitoimikenttää ja koulujen pihoja on kehitetty paitsi välituntiliikunnan myös lähiliikunnan näkökulmasta. Uimahalli ja kuntosali on peruskorjattu. Kunta ylläpitää useita liikuntatiloja, jotka mahdollistavat järjestöjen toiminnan. Kunta järjestää myös omaa ryhmäliikuntaa.

Perheliikuntamyönteisyyden arvioinnissa ministeriöt arvioivat mm. ohjatun toiminnan edullisuutta tai maksuttomuutta sekä sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen saavutettavuutta ja monipuolisuutta.

Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten kunnan neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluterveydenhuollossa ohjataan lapsia ja lapsiperheitä liikunnan pariin. Paikallisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, kuntalaisten kuuleminen kehittämistoiminnassa ja perheliikunnan kehittämishankkeiden toteuttaminen olivat tärkeitä kriteereitä.

Liikkuva Muurame on läpileikkaava osa kuntastrategiaa. Se alkoi kouluista, eteni varhaiskasvatukseen, senioreihin ja työikäisiin. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos neuvolasta vanhuspalveluihin on mukana edistämässä asukkaiden hyvinvointia. Lähiliikunta-alueiden suunnitteluun on osallistunut mm. koulun, vanhempainyhdistyksen ja asukasyhdistyksen edustajia.

Perheliikunnan edistäminen -kilpailu sisältyy valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan ja on osa ministeriöiden Liikkuva lapsuus -yhteistyölupausta.

Lisätiedot:
Vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä, puh. 014 659 736, 040 582 5066