Valitse sivu

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos aloittaa toimintansa 1.1.2017. Liikelaitos tuottaa muuramelaisille sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien vanhus- ja vammaispalvelut, suun terveydenhuolto sekä oppilashuolto (koulu- ja opiskelijaterveydenhoito, koulukuraattorit, psykologit). Sopimus Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus JYTEn kanssa päättyy vuoden lopussa.

Palvelut säilyvät ja täydentyvät

Muuramelaiset asioivat jatkossakin tutuissa paikoissa terveyskeskuksessa, sosiaalitoimistossa kunnanvirastossa sekä oppilashuollossa. Vanhus- ja vammaispalveluiden hallinto siirtyy terveyskeskuksen tiloihin.

Terveyskeskuksen päivystysajat säilyvät ennallaan, samoin lääkäreiden ja sairaanhoitajien aluejako. Palveluiden yhteystiedot, kuten puhelinnumerot säilyvät pääosin ennallaan. Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muurame.fi.

Terveyskeskukseen tulee nykyisten avosairaanhoidon, laboratorion, neuvolan, kuntoutusyksikön, suun terveydenhuollon ja Työterveys Aallon rinnalle paljon uutta. Palveluja täydennetään monipuolisesti erikoislääkäripalveluilla. Erikoislääkäripalveluita ovat diabetesyksikkö, muistipoliklinikka, kardiologin vastaanotto sekä röntgenlääkärin tekemät ultraäänitutkimukset.

Kaikki apuvälinepalvelut saa jatkossa omalta terveysasemalta. Vuodeosaston paikat mitoitetaan muuramelaisten omiin tarpeisiin, noin puoleen nykyisestä eli 18 vuodepaikkaan.

Muuramelaisten lasten ja nuorten oikomishoito palaa muutaman vuoden jälkeen Palokasta takaisin Muurameen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy viikoittain Muuramen kouluhammashoitolassa.

Terveyskeskuksen asiakasmaksut säilyvät ennallaan, lisäksi ensimmäiseltä kolmelta käyntikerralta sairaanhoitajan vastaanotolla peritään 10 euron maksu.

Liikelaitos varmistaa lähipalvelut

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa työskentelee lähes 100 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Liikelaitoksen johtajaksi on nimitetty 1.1.2017 alkaen ylilääkäri Jari Nojonen. Liikelaitos voi ottaa hoidettavaksi myös viranomaistehtäviä, ja sen työntekijät voivat olla virkasuhteessa kuntaan. Liikelaitoksessa noudatetaan kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia.

Tukipalvelut, kuten talous-, palkka- ja tietohallinto, tuotetaan Muuramen kunnan omana palveluna.

Hyvinvointi-liikelaitoksen tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina ovat muuramelaiset. Valinnanvapauden perusteella myös muun kunnan asukas voi asioida Muuramessa, jos hän on valinnut Muuramen terveyskeskuksekseen, mutta pääsääntöisesti palvelut on mitoitettu 10 000 asukkaan Muuramen kunnalle.

Liikelaitoksen perustamisella halutaan varmistaa se, että muuramelaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti. Keskeisenä tavoitteena on myös asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos on osa Muuramen kunnan omaa palvelutuotantoa.

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen organisaatio

Vastuualueet ja vastuualueiden johtajat

Avosairaanhoito; liikelaitoksen johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen
Vanhus- ja vammaispalvelut; vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Sirpa Lahtinen
Perhe- ja sosiaalikeskus; sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen
Suun terveydenhuolto; vastaava hammaslääkäri Teemu Taipale
Hyvinvointi-liikelaitoksen kokonaisuus; liikelaitoksen johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen
 

Lisätietoja:

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen johtaja 1.1.2017 lähtien, ylilääkäri
Jari Nojonen, puh. 040 8449 602

Muuramen kunnan palvelujohtaja
Simo Oksanen, puh. 040 552 1263

Muuramen kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja
Jukka Kaistinen, puh. 050 311 9914

Muuramen kunta / lehdistötiedote 28.12.2016