Valitse sivu

Muuramen kunta uudistaa organisaatiota viime syksynä valmistuneen strategian pohjalta. Luottamuselinten organisaatiomalli hyväksyttiin valtuustossa maanantaina 30. tammikuuta, ja uusi organisaatio tulee voimaan kesäkuun alussa, jolloin alkaa myös uusi valtuustokausi.

”Organisaatiouudistuksen tarve on lähtenyt ennen kaikkea muutoksista kunnan toimintaympäristössä. Uusi kuntalaki korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan johtamisessa ja samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan perinteisestä toimialasta on siirtymässä pois merkittävä osa kunnan toiminnoista. Muuramen kunta on jo aloittanut varautumisen sote-uudistukseen perustamalla Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen, joka vastaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista”, taustoittaa hallintojohtaja Sami Niemi.

Valtuusto hyväksyi viime syksynä kunnan uuden strategian, jonka painopistealueina ovat Elinvoima ja kestävä kasvu sekä Palvelut ja hyvinvointi. Uutta päätöksenteko-organisaatiota on valmisteltu näiden kahden strategisen painopisteen pohjalta.

”Organisaatiomalli on strategialähtöinen, ja se tukee vahvasti strategian tavoitteiden toteuttamista. Uutta organisaatiota on rakennettu siitä lähtökohdasta, että toteutuupa sote- ja maakuntauudistus tai ei, niin organisaatiorakenne sopii Muuramen kunnan tulevaan toimintaan.”

Muuramen kunnan toimielinorganisaatio 1.6.2017 lähtien:

– valtuusto, 35 jäsentä

– kunnanhallitus, 9 jäsentä

– tarkastuslautakunta, 5 jäsentä

– elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, 9 jäsentä

– hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta, 9 jäsentä

– yksilöasioiden jaosto, 3 jäsentä

– Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunta, 5 jäsentä

– keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä

– vanhus- ja vammaisneuvosto, 9 jäsentä

– nuorisovaltuusto, 7-12 jäsentä

Muuramen kunta uudistaa myös kunnan oman organisaation ja hallintosäännön vastaamaan uudistusta.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Sami Niemi, Muuramen kunta
puh. 050 589 9187

Liite: Grafiikka Muuramen kunnan luottamuselinorganisaatio 1.6.2017 alkaen