Valitse sivu

Lounaisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin alueen kuudessa kunnassa (Jämsässä, Keuruulla, Kuhmoisissa, Multialla, Muuramessa ja Petäjävedellä) Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Keski-Suomen liiton toimeksiannosta osana Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyötä. Kyselyllä kartoitettiin alueen liikenneturvallisuustilannetta sekä liikenteen vaaranpaikkoja. Strafica Oy toteutti kyselyn, joka oli avoinna 5.–25.2.2018 välisenä aikana.

Kyselyn karttaosion tuloksiin voi tutustua osoitteessa http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/lounaisks/
Seudulla tapahtuneisiin onnettomuuksiin voi tutustua osoitteessa: http://apps.strafica.fi/onn/

Kysely tavoitti yhteensä noin 1 150 vastaajaa ja karttapalveluun osoitettiin noin 3 450 liikenteen vaaranpaikkaa. Kyselyssä vastaajat arvioivat yleistä liikenneturvallisuustilannetta (arvosanoin 4–10) ja koko seudun arvosanaksi tuli 7,2. Yksittäisten kuntien liikenneturvallisuustilanteen osalta parhaan arvosanan kyselyssä sai Keuruu (7,5) ja huonoimman Muurame sekä Petäjävesi (6,8), muiden kuntien osalta arvosanat olivat välillä 6,9–7,3. Vastaukset huomioidaan osana kuntien ja ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä.

Liikennekäyttäytymisen osalta keskeisimpiä koettuja ongelmia olivat:

1. Ajonopeudet
2. Autoilijoiden suojatiekäyttäminen
3. Puutteet vilkun käytössä
4. Asenne liikenteessä
5. Kiertoliittymissä ajaminen

Kartalle osoitetut ongelmat tai puutteet koskivat useimmiten

1. Hankalia tai turvattomia risteyksiä (27 % vastauksista)
2. Korkeita ajonopeuksia (18 %)
3. Turvattomia tienylityspaikkoja (16 %)
4. Puuttuvia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä (12 %)

Lisäksi lähes joka viides karttavastaus oli luokassa ”jokin muu ongelma”. Kyseiset vastaukset pitivät useimmiten sisällään edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kunnossapitoon ja teiden ominaisuuksiin liittyviä puutteita.

Vuosien 2013–2017 aikana seudulla on tapahtunut poliisin tietojen mukaan keskimäärin 216 tieliikenneonnettomuutta vuodessa. Näistä 24 % on johtanut loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kaikista seudun onnettomuuksista yli 40 % on tapahtunut valtateillä (Vt 9, 18, 23 ja 24). Onnettomuustilastot eivät ole kattavia kaikkien onnettomuustyyppien osalta.