Valitse sivu

Muuramelaiset innostuivat Muuramenjoen luontopolun kunnostamisesta toden teolla. Kehittämishankkeen projektipäällikkö, maisemasuunnittelija Henna Väisänen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä kertoo, että hanketta koskevaan kuntalaiskyselyyn annettiin vastauksia sähköisesti 276 kappaletta ja paperillakin kolmisenkymmentä. 

Vastauksissa korostui paikan merkitys rauhallisena luontokohteena. Eniten nousi esiin toive huonokuntoisten puusiltojen korjaamisesta. Myös istuskelumahdollisuuksia toivottiin lisää, samoin roska-astioita. 

En ole aiemmin ollut projektissa, joka aktivoi kuntalaisia näin paljon. Sillä on arvoa, että saatiin tietää ihmisten mielipiteitä. Luontopolku on suosittu kohde. 60 prosenttia vastaajista kertoi käyvänsä alueella viikoittain

FCG:n projektipäällikkö Henna Väisänen

FCG:n projektipäällikkö esitteli luontopolulle laadittuja suunnitelmia kehittämishankkeen yleisötilaisuudessa Muuramen Mäkelänmäen puukoulun Muurainsalissa maanantaina 14.8.2023.  Muuramenjoen luontopolku on perustettu vuonna 1996 ja siellä on tehty vuosien mittaan kunnostustöitä. Nykyinen kunnostushanke käynnistyi keväällä. 

Ennen suunnitelman laatimista FCG teki kuntokartoituksen reitin puurakenteista. Kaikki uusitaan ja luontopolun pitkä puurakenteinen silta rakennetaan kokonaan uudella tavalla. 

Silta on alun perin liian matalaan tasoon rakennettu ja on siksi etenkin keväällä pitkän aikaa veden vallassa. Uusi silta tulee noin 50-70 senttimetriä korkeammalle tasolle.

FCG:n projektipäällikkö Henna Väisänen

Myös palokunnan lähellä oleva silta korvataan uudella, mutta malli säilyy samankaltaisena. FCG:n suunnitelmissa luontopolku säilyy nykyisellä paikallaan. Uusia kulku-uria ei tehdä, eikä nykyisiä juurikaan levennetä. Muuramenjoen luontopolku sijaitsee osittain luonnonsuojelualueella, mikä asettaa osaltaan rajoituksia tehtäviin toimenpiteisiin. 

Sen vuoksi koko reittiä ei ole mahdollista toteuttaa esteettömänä. Puita ei ole tarkoitus kaataa, eikä reittiä tasoiteta. Osa reitistä säilyy esteettömänä, kuten tähänkin saakka.

FCG:n projektipäällikkö Henna Väisänen

Luontopolun opasteet on tarkoitus uusia ja toteuttaa nykyistä suurempina. Opasteita sijoitellaan myös tasaisemmin eri puolille polkua niin etteivät ne estä luontonäkymiä. Uusittavalle pitkälle sillalle tehdään kaksi levähdyspaikkaa, jotka helpottavat maisemista nauttimista ja ohittamista. Joella sijaitsevalle betonikivijalalle tehdään kulkureitti ja oleskelupaikka. Myös reitin valaistus ja pinnoitus uusitaan. 

Hankkeen kehittämishankkeeseen kuuluu myös osallistavan budjetoinnin alue, joka sijaitsee joen etelärannalla alueen keskivaiheilla. Sinne on mahdollista toteuttaa kuntalaisten toiveiden mukaan esimerkiksi piknik-alue tai yhteiskäyttöpuutarha.

Reitin kehittämissuunnitelma valmistuu syksyllä ennen kunnan budjetin laatimista. Valaistuksen ja infotaulujen osalta suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio laaditaan tänä syksynä. Tämäntyyppisten hankkeiden kustannukset jyvitetään tyypillisesti usealle vuodelle.

Muuramen kehittämisjohtaja Susanna Paananen
FCG:n laatimassa suunnitelmassa luontopolusta pyritään tekemään yhtenäisempi kokonaisuus. Kyltityksiä parannetaan erityisestä länsiosassa, jossa niitä on vähän.