Valitse sivu

Kunta saattoi viime viikolla loppuun Riihivuoren pohjoisrinteiden maakaupat maanomistajien kanssa. Perjantaina allekirjoitettu kauppa sisälsi Riihivuoren pohjoisrinteen alaosaan sijoittuvan 14 hehtaarin kokoisen palstan lisäksi myös kaksi pienempää Oksalan tilan palstaa, sekä kunnan eteläosassa sijaitsevan Aurinkorinteen tilan. Kunnan ostamien tilojen pinta-ala on yhteensä 31,33 hehtaaria.

– Hienoa, että löysimme maanomistajien kanssa ratkaisun Riihivuoren alueen kehittämisen kannalta keskeisten maa-alueiden ostamisesta. Tehty kauppa mahdollistaa Oksalan tilaan kuuluvien alueiden kehittämisen muiltakin osin kunnan tarpeisiin, kertoo vs. kunnanjohtaja Sami Niemi tyytyväisenä.

Sovittu maakauppa mahdollistaa Riihivuoren alueen kehittämisen strategisen suunnitelman, Masterplanin mukaisesti. Muun muassa laskettelutoimintaa voi jatkossa olla myös pohjoisrinteen alueella. Kyseinen alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi oikeusvaikutteisella Päijänteen rantayleiskaavalla.