Valitse sivu

Kunnat ilmoittavat seuraavan vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallinnolle aina marraskuussa. Tänä vuonna kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat, sillä ne tulee ilmoittaa 0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kuluvan vuoden tuloveroprosentit ilmoitettiin prosentin sadasosan tarkkuudella.

Muuramen veroesitys pohjautuu strategian painopistealueisiin Asuminen, liikenne ja elinympäristö sekä Hyvinvointi, osallisuus ja sujuva arki. Tuloveroprosenttiin esitetään pienintä mahdollista korotusta eli ainoastaan pyöristämistä lähimpään kymmenykseen 0,04 prosenttiyksiköllä. Muuramen kunnan tuloveroksi tulisi tällöin varsin maltillinen 6,90 %.

Lisäksi strategian kärkikohteen Aktiivinen ja tyytyväinen kuntalainen mukaisesti kiinteistöveroa esitetään kokonaan poistettavaksi yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusprosentti määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, mutta valtuusto voi määrätä kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksikin, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Veroprosentiksi voidaan määrittää myös 0 %.

Vs. kunnanjohtaja Jarkko Määttänen kertoo, että Muuramen kunta haluaa tukea kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä edistää yhteisöllisyyttä luomalla yleishyödyllisille yhteisöille aiempaa paremmat toimintaedellytykset. Kiinteistövero on kuitenkin merkittävä kuluerä rakennuksia omistaville yleishyödyllisille yhteisöille. Rakennusten ylläpito tapahtuu pitkälti talkootyönä ja vapaaehtoisvoimin. Samalla yhteisöt tarjoavat kuntalaisille loistavia kohtaamispaikkoja ja tiloja erilaisten yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestämiseen.

Tällainen vapaaehtoistoiminta on yksi yhteisöllisyyden luomisen kulmakivistä ja kunta haluaa olla mukana mahdollistamassa aktiivisen toiminnan jatkumisen kunnassa.

kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki

Muuramen kunnanhallitus esittää vuoden 2024 veroprosenttien määrittämistä 13.11.2023 valtuuston kokouksessa.