Valitse sivu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Muuramen kunnan mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat päiväkodit valitaan kevään 2021 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee kokeiluun osallistuvat päiväkodit myöhemmin keväällä. Valinta tehdään esiopetusta järjestävistä toimipisteistä ja se ei tule koskemaan kaikkia päiväkoteja. Kokeiluun osallistuvien päiväkotien huoltajia tiedotetaan tarkemmin valinnan jälkeen.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa muuramelaisista vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun avulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Muuramessa laaditaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oma opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet.