Valitse sivu

Muuramen kunnassa Sillanniityn asemakaava-alueella oli tonttihaussa liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä (KM-1) sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-3). KM-1 tonttihakuun saapui kolme hakemusta, joista kahta, Nordicon Oy:n ja Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:n hakemusta tarkasteltiin lähemmin.

Hakuprosessin kuluessa kuntaan saapui useita yhteydenottoja liikepaikasta kiinnostuneilta vähittäiskaupan yrityksiltä, joiden toimialat tarjoaisivat Muuramen kunnan asukkaille nykyistä laajemman palveluvalikoiman. Muurameen yrityspaikkana kohdentunutta mielenkiintoa halutaankin arvioida uudelleen yhdelle toimijalle keskittämisen asemesta. Uusien, esiin nousseiden mahdollisuuksien ja potentiaalin arvioimiseksi Muuramen kunnanhallitukselle esitetään kunnan osittain omistaman Jykian asiantuntijapalvelujen hyödyntämistä. Tilattavaan työhön sisältyisi liikepaikkojen mahdollisen uudelleen organisoinnin arvioiminen.

Muurame on vuosikymmeniä ollut tunnettu elinkeinoelämän vahvana kehittäjänä ja erittäin yritysmyönteisenä kuntana. Tätä kehityskulkua haluamme jatkaa myös tulevaisuudessa ja tarjota kuntalaisille mahdollisimman monipuoliset palvelut omalla paikkakunnalla sekä kasvattaa samalla Keski-Suomen vetovoimaa. Tähän Muuramen sijainti loistavien kulkuyhteyksien äärellä tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet.

vs. kunnanjohtaja Jarkko Määttänen.

Kunnanhallitukselle esitetään Muuramen vetovoiman hyödyntämistä suunniteltua laajemmassa mittakaavassa.