Valitse sivu

Muuramen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 23.10.2023 päätösesityksen, jonka mukaan kunta pyrkii järjestämään työllisyyspalvelut yhdessä Jyväskylän kanssa.

Muurame irrottautui aiemmin syksyllä työllisyysaluevalmistelusta eteläisen Keski-Suomen kuntien kanssa. Laki työvoimapalvelujen järjestämisestä edellyttää maantieteellisesti yhtenäistä työllisyysaluetta, jonka on oltava toimiva sekä työssäkäynnin että työmarkkinoiden kannalta. Työllisyysalueen työvoiman pohjaksi laki määrittelee 20 000 henkilöä.

Työllisyys- ja elinkeinouudistuksen eli ns. TE2024-uudistuksen mukaisesti työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen. Muutoksen tavoitteena on työllistymisen tuen parantaminen, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. TE2024-uudistus on pelkkiä lakisääteisiä työvoimapalveluja laajempi kuntien elinvoimaa kehittävä uudistus.

Yhteistyötä ollut aiemminkin pohjoisen suuntaan

Muuramen kunta on osallistunut työllisyyden kuntakokeiluun Jyväskylän, Laukaan ja Äänekosken kanssa sekä AKKE-hankkeessa työllisyysalueiden valmisteluun Eteläisen Keski-Suomen alueen mukana. Eteläisen Keski-Suomen alueen valmisteluun ovat osallistuneet lisäksi Joutsa, Keuruu, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Toivakka sekä Jämsä, joka on ilmaissut halukkuutensa toimia alueen vastuukuntana.

Mänttä-Vilppulan kaupunki irrottautui Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelusta ja liittyi Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun. Muuramen kunnanhallitus on 18.9.2023 päätöksellään esittänyt Jyväskylän kaupungille valmistelun aloittamista Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan yhteisen työllisyysalueen perustamiseksi. Samalla Muurame irrottautui Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelusta, jolla Mänttä-Vilppulan mukaan tulo takaa riittävän työllisten määrän myös ilman Muuramea.

Jyväskylä on luonnollinen suunta

Työllisyyspalvelujen asiakkaiden palvelut tulevat jatkossa olemaan tietyin osin keskitettyjä maakuntien keskuskaupunkeihin, jolloin työllisyysalueen muodostaminen Jyväskylän kanssa on perusteltua erityisesti palvelujen asiakkaan näkökulmasta. Vs. kunnanjohtaja Jarkko Määttänen korostaa, että työllisyysalueen muodostaminen Jyväskylän kanssa täyttää lain edellyttämät kriteerit eli maantieteellisesti yhtenäisen alueen sekä työssäkäynnin kannalta toimivan alueen. Muuramen tosiasiallinen työssäkäyntialue on Jyväskylä, pendelöintiaste on yli 70 %. Muurame haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Jyväskylän kanssa myös työllisyyteen liittyvien asioiden hoitamisessa, Määttänen toteaa.

Työllisyyspalvelut ovat keskeinen osa kunnan elinvoimaa ja oma kunta tuntee paikallisen elinkeinoelämän ja sen tarpeet parhaiten. Muuramessa työllisyys- ja yrityspalvelut toimivat tiiviissä ja menestyksellisessä yhteistyössä ja työttömyys onkin hyvin maltillisella 8,2 %:n tasolla (07/2023). Muuramen työllisyysasiakkaiden palvelut halutaan jatkossakin säilyttää hyvällä tasolla paikallisesti ja valtuusto on 23.10.2023 päätöksellään hyväksynyt Muuramen ehdotuksen yhteistoimintasopimukseksi, josta on informoitu myös Jyväskylän kaupunkia sekä työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM). TEM tekee esitykset valtioneuvoston hyväksyttäväksi 2024 helmikuussa.