Valitse sivu

MUURAMELAINEN 2020

Kunnan tiedotuslehti Muuramelainen astui uudelle vuosikymmenelle uudella ilmeellä. Lehden ulkoasu on päivitetty entistä selkeämpään ja helpommin luettavaan muotoon. Samalla ilme on haluttu raikastaa vastaamaan paremmin nykyhetken lukijoiden tarpeita. Uudistus on tehty yhteistyössä markkinointi- ja viestintätoimisto Kamuan kanssa ja työtä jatketaan toimituksessa lukijoilta saatavan palautteen perusteella.

Palstakoko muuttui

Uudistuksessa Muuramelaisen nimiö kevennettiin vanhan nimiön perinnettä kunnioittaen ja sen väri muutettiin mustaksi. Jutut ja ilmoitukset sijoitellaan lehdessä aiempaa ilmavammin ja esitystapa halutaan pitää visuaalisena muun muassa isompien kuvien avulla.  Lehdessä käytetään myös uusia kirjaintyyppejä ja isompien juttujen yhteydessä suositaan erillisiä nostoja. Yksi merkittävin muutos on lehden uudistunut palstakoko: palstoja lehdessä on aiemman viiden sijaan nyt neljä. 

Muuramelaisen koko ja ilmestymistahti pysyy ennallaan. Lehti ilmestyy pääasiassa kahden viikon välein torstaisin ja on tauolla loma-aikoina. Muuramelainen ilmestyy vuoden 2020 aikana 19 kertaa, ilmestymispäivät löytyvät tästä lehdestä ja kunnan verkkosivuilta. Lehden koko on aineiston määrästä riippuen yleensä 8 tai 12 sivua. Liitteen sisältävät lehdet voivat olla liitteen koosta riippuen jopa 24-sivuisia.

Ilmoitukset myydään moduuleina

Muuramelaisen ilmoitukset myydään jatkossa uuteen palstakokoon mitoitettuina moduuleina. Moduulikokoiset ilmoitukset rauhoittavat lehden yleisilmettä ja selkeyttävät hinnoitteluprosessia. Ilmoitusten moduulikoot ja hinnasto löytyvät verkkosivulta muurame.fi/muuramelainen. Ilmoituskokojen muutoksesta on lähetetty sähköpostia vakituisille ilmoittajille joulukuussa.

Lehti taitetaan toimituksessa

Toinen merkittävä uudistus liittyy lehden taittoprosessiin. Lehden taittaminen tapahtuu nyt kokonaisuudessaan toimituksessa ja siitä vastaa juuri työnsä aloittanut viestinnän suunnittelija Tytti Toivanen. Toivanen on graafisen viestinnän ammattilainen, jolla on usean vuoden työkokemus paikallislehtityöstä. Toivasen esittäytyminen löytyy tämän päivän lehdestä sivulta kolme.

Uudessa lehdessä käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

Kunta satsaa lähitulevaisuudessa investointeihin
Juhlavuosi sai upean tunnuksen
Tytti Toivanen aloitti viestinnän suunnittelijana
Lukiohankkeessa syntyi tekoälyä kahvinpavuista ja 24h palveleva neuvontabotti

Voit lukea Muuramelaisen myös näköislehtenä verkossa. 

Seuraava lehti ilmestyy torstaina 30.1.2020, (aineistopäivä to 23.1.2020). Isot ilmoitukset sekä ilmoitusvalmistusta vaativat ilmoitukset pyydetään varaamaan hyvissä ajoin: tytti.toivanen@muurame.fi. Toimituksessa otetaan mielellään vastaan palautetta lehdestä, kehitysideoita ja juttuvinkkejä: muuramelainen@muurame.fi.