Valitse sivu

Muuramen kunnan vesilaitos suorittaa vesihuoltoverkoston määräaikaisia huoltotoimenpiteitä
22.-29.10.2018 välisenä aikana Muuramen kunnan keskustan alueella.

Huoltotoimenpiteet eivät koske Kinkomaan asuinaluetta.

Huoltotoimenpiteiden aikana veden virtaussuunnat muuttuvat, jonka johdosta huoltotoimenpiteiden aikana sekä niiden jälkeen vedessä saattaa ilmetä tilapäisesti sakkaa ja ilmaa, jotka samentavat vettä.  Lisäksi verkostossa saattaa esiintyä paineenvaihtelua. Huoltotoimenpiteistä ei aiheudu terveydellistä haittaa, mutta epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Mahdollisen alueellisen sähkökatkoksen aikana vedenjakelu saattaa hetkellisesti keskeytyä, johon vesilaitos varautuu varavoimalla.

Mahdolliset lisätiedustelut: vesilaitos vikailmoitukset, puh. 0400 737 988

Muuramen vesilaitos

Lisätietoa Muuramen kunnan vesilaitoksen toiminnasta saa internet-sivuilta https://www.muurame.fi/vesihuolto

Vesilaitoksen häiriötilanteen tekstiviestitiedotus vesihuollon asiakkaille: https://www.muurame.fi/hairiotiedotus