Valitse sivu

Muurame on valinnut Jarkko Määttäsen seuraavaksi kunnanjohtajaksi. Maanantaina 29.5. kello 17. kokoontunut kunnanvaltuusto päätti valinnasta suljetussa lippuäänestyksessä. Ääniä annettiin 35 kappaletta ja Määttänen sai 30 ääntä. Ääniä sai antaa kaikille virkaa hakeneille ja kelpoisuusehdot täyttäneille henkilöille. Eero Raittila sai viisi ääntä.

Muuramen kunnanjohtajana vuodesta 2005 alkaen toiminut Ari Ranta-aho jää eläkkeelle helmikuun alussa 2024. Ranta-aho jää kuluvan vuoden aikana pitämään vuosilomiaan. Uuden kunnanjohtajan on tarkoitus ensin toimia Ranta-ahon sijaisena ja hänen eläköidyttyään jatkaa vakinaisessa virassa.
Jarkko Määttänen siirtyy uuteen virkaansa Lieksan kaupunginjohtajan virasta. Hän on vasta kolmas kunnanjohtaja Muuramessa. Ensimmäinen kunnanjohtaja oli Pauli Autio, joka toimi virassa vuodet 1972-2005.

Takana tarkka valintaprosessi

Kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi sunnuntaina 9.4.2023. Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävään saapui yhteensä 14 hakemusta. Yksi hakija peruutti hakemuksensa hakuajan kuluessa ja yksi hakemus paljastui pilahakemukseksi. Tehtävään ei ole annettu suostumuksia. 12 hakijasta 8 täytti viran kelpoisuusehdot ja kaikki 8 kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun.

Haastatteluissa pyrittiin samalla haastattelurungolla ja ennakkotehtävällä saamaan esille hakijoiden välisiä eroavaisuuksia hakuilmoituksessa esitettyihin seikkoihin nähden. Hakijoilta pyydettiin 5 minuutin mittainen ennakkotehtävä otsikolla Miltä Muuramen kunta näyttää vuonna 2030.

Kelpoisuusehtojen puolesta kuka tahansa kahdeksasta haastatellusta olisi pätevä tehtävään. Rekrytointiryhmä käytti hakuilmoituksen koko laajuutta hakijoiden arviointiin ja ratkaisevaksi tekijäksi muodostuivat hakijoiden henkilökohtaiset, kunnanjohtajan tehtävää tukevat ominaisuudet. Henkilökohtaisten haastattelujen perusteella kärkihakijoiksi valikoituivat Jarkko Määttänen ja Eero Raittila. Heidän ominaisuutensa vastasivat hyvin kaikkia Muuramen kunnan hakuilmoituksessaan uudelta kunnanjohtajaltaan toivomia ominaisuuksia. Määttänen ja Raittila valittiin lähetettäväksi henkilöarviointiin.

Valtuustolla on ollut käytettävissään kaikkien hakijoiden kaikki hakumateriaalit, rekrytointijärjestelmästä saatavana oleva yhteenvetotaulukko ja rekrytointiryhmän hakijoista tekemä muistio henkilöarviointiin valinnasta. Lisäksi valtuustolle on raportoitu henkilöarvioinnin tulokset. Valtuusto haastatteli Määttästä ja Raittilaa 8.5.2023 järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Kuntalain 41 §:n ja Muuramen kunnan hallintosäännön 43 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kuntalain 105 §:n mukaan vaali toimitetaan enemmistövaalina.

Kunnanjohtajalle laaditaan johtajasopimus, jossa on määritelty viranhoitoon liittyvät olennaiset ehdot, kuten palkkaus, luontaisedut ja muut palvelussuhteen ehdot. Kuntalain 42 §:n mukaisesti johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.