Valitse sivu

Arvoisa juhlaväki

Mitä ymmärrämme oppimisella tai mitä oppiminen on? Tämä dilemma ja ongelma on vaivannut oppimisen asiantuntijoita ja pedagogeja kautta historian. Mielestäni yhden oppimisen idean tausta juontaa kauas renessanssiajan ajattelijoihin.

Heidän mielestään oppiminen oli erilaisten asioiden oivaltavaa yhdistämistä. Uudet ideat ja konseptit syntyivät tieteiden välimaastosta. Kolme syytä näiden välimaastojen nousuun olivat ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen, tieteiden yhdentyminen ja laskentatehon kasvaminen. Tämä pätee myös nykyaikana. Merkityksellistä oppimisessa on myös tietojen ja taitojen käyttäminen eri oppimisympäristöissä.

Kuluvan lukuvuoden aikana olemme pystyneet monipuolistamaan lukiomme oppimisympäristöjä. Koko syyslukukauden elimme ja opiskelimme rakennustyömaan keskellä. Lukiolle rakennettiin uusi luonnontiedesiipi laboratorioineen. Opiskelijoille saimme myös lisää kaivattua aulatilaa sekä henkilöstölle sosiaalitilan suihkuineen. Nämä mittavat uudistukset lisäävät kaikkien hyvinvointia ja jaksamista. Tämä miljoonan euron satsaus Muuramen kunnalta yhteisöömme on merkittävä. Lisätilan myötä nostimme lukion aloituspaikkojen määrän 85.

Käynnistimme myös lukion uuden strategiatyön, jossa pohdimme mitä haluamme olla lukiona ja yhteisönä tulevaisuudessa. Arvokeskustelun pohtiminen tulee sopivaan saumaan, kun uudet tilat valmistuivat ja myös lukion henkilöstö on uudistunut. Maailma on myös muuttunut kymmenessä vuodessa ja strategia kaipaa päivitystä. Mittareiden uudistaminen liittyy kestävän kehityksen sertifikaatin uusiin kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin. Jatkossa mittaamme opetukseen, johtamiseen sekä toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Niistä haluamme tietää ovatko ne toisintavaa, ennakoivaa vai uudistavaa toimintaa.

Parhaimmillaan oppilaitoksen toiminta säilyttää joitakin perinteitä, uudistaa yhteiskuntaa sekä ennakoi tulevaa sopivassa suhteessa. Kestävyyskasvatusta voi niin ikään edistää helposti kolmella tavalla: kestävä kehitys näkyy lukion arvoissa kuten meillä vastuullisuus, toiseksi vaalitaan luontosuhdetta ja luonnossa olemista kuten yhteinen luontoretkemme oli sekä jokapäiväiset käytännön ympäristöteot kuten vaikkapa ykkösten puunistutus tai pullojenkierrätys.

Kansainvälisyydessä elimme myös uuden kynnyksellä. Opetushallitus myönsi Muuramen lukiolle yleissivistävän koulutuksen Erasmus -akkreditoinnin. Tämä tarkoittaa Opetushallituksen tukemia ja suunnitelmallisia kansainvälisyyshankkeita useiksi vuosiksi eteenpäin. Akkreditointi on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka. Muuramen lukion kansainvälisyystoiminnan tavoitteina on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta sekä monipuolistaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Lisäksi haluamme edistää kestävän kehityksen osaamista ja lisätä eurooppalaista yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen avulla. Näissä olemme hyviä. Edellinen Erasmus+ -hanke hollantilaisten kanssa loppui keväällä, joten akkreditointi on erinomainen jatke kansainväliselle yhteistyölle. Alkukeväästä liikuntatutorit ja School on the Move -hanke järjestivät liikunnallista toimintaa vieraillemme talvisessa Suomen luonnossa. Hollantilaisten lisäksi opasopiskelijamme olivat työllistettyjä kun lukiolla kävi vierailijaryhmiä Uzbekistanista, Nigeriasta, Nepalista, Kazakstanista sekä lähempää Kruunupyystä, Haapajärveltä ja Äänekoskelta. Toimintamme kiinnostaa lähellä ja kaukana.

Myös kevään abiturientit ovat olleet lukiomme toiminnassa hyvin aktiivisesti mukana. Toimintanne on ollut koko lukion ajan hyvin opiskelumyönteistä ja laadukasta. Teimme paljon asioita yhdessä. Joukossanne oli lukuisa kisällejä ja duunirinkiläisiä. Teimme yhdessä yo-salia, kirjanpäällystystä, vierasryhmien opastusta ja monia muita työtehtäviä. Teitä on aina mukana nähdä töissä tai harrastuksissa kummiyrityksissä ja muualla. Abiturienteilla on asenne kohdallaan. Joku viisas onkin sanonut, että kaiken muun voi oppia paitsi asennetta. Se joko on tai ei ole. Teillä se on kohdillaan.

Teitä jää todellakin kaipaamaan. Olemme olleet enemmän kollegoita ja työkavereita kuin opettajia ja opiskelijoita. Minusta tämä tasa-arvoisuus on ollut hienoa ja ehdoton rikkaus. Meillä on paljon yhteistä jaettavaa ja muisteltavaa. Muistan lämmöllä penkkaripäivän ohjelmaanne, joka oli toisia arvostava, oli kyseessä sitten opiskelijakolleganne tai henkilöstö. Piditte riman korkealla. Muistan ikäni myös sen kruunupäisen korvapuustin penkkariautossa. Kaikki tämä kielii hyvistä ja lämpimistä suhteistamme opiskelijoiden ja opettajien välillä. Se on meille parasta asiakaspalautetta.

Sanotaan, että ihminen on viisaimmillaan ylioppilaana ja yleistieto kapenee sen jälkeen. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä jatkuvan kasvun ja oppimisen merkityksellisyydestä. Pitäkää silmät ja korvat avoinna erilaisille ilmiöille ja maailman menolle. Tavatkaa mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä ja käykää dialogia heidän kanssaan ja arvostakaa muita. Menkää uusiin paikkoihin ja ihmetelkää erilaisuutta. Maailma on hieno paikka oppia joka päivä uutta.

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

Aki Puustinen
rehtori
Muuramen lukio