Valitse sivu

Viime vuoden lopulla hyväksytyn talousarvion mukaan Muuramen talouden vuosikatteeksi muodostuu kuluvana vuonna 8,1 miljoonaa euroa. Se on kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.  

Kuluvan vuoden arvioitu vuosikate on asukasta kohden 762 euroa. Viime vuonna se oli 486 euroa ja sitä edellisenä 526 euroa.  

Budjettikäsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi myös taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025. Suunnitelmakauden tulos muodostuu keskimääräisellä 3 % menojen kasvulla kumulatiivisesti 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.  

– Tilannetta voikin kutsua positiiviseksi, koska aiemmin syksyllä jo näytti, että suunnitelmakausi jäisi alijäämäiseksi. Suunnitelmakauden viimeinen vuosi 2025 näyttää alijäämäiseltä, mutta kunnalla on aikaa reagoida tarvittavin muutoksin tulevaan, arvioi talousjohtaja Jukka Kaistinen.  

 
Sote-uudistus vaikuttaa tuloihin ja menoihin   

Muuramen kunnan käyttötalouden menot ovat tänä vuonna 58 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2022. Samalla kunnan saamat maksutulot pienenevät yli 70 prosenttia viime vuodesta.  

Prosentuaalisesti suurten muutosten takana on hyvinvointialueuudistus, jossa sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Uudistuksen vuoksi kunnalta häviävät paitsi sote-menot, myös valtiolta sote-menojen kattamiseen saadut tuet. Muurame järjesti sote-palvelunsa taloudellisesti tehokkaasti, joten järjestämisvastuun siirto ei paranna taloutta.  

Vuonna 2023 lainoja lyhennetään miljoonalla eurolla ja uutta lainaa otetaan 6,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Lainaa arvioidaan vuoden 2023 lopussa olevan 25,8 milj. euroa, mikä on asukasta kohden 2 420 euroa. Viime vuonna luku oli 2 360 euroa ja vuonna 2021 se oli 2 241 euroa.  

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 4,7 miljoonaa euroa. Tulorahoitus riittää kattamaan poistot ja ylijäämää syntyy 2023 noin 3,3 miljoonaa euroa. 

Henkilöstökulut ovat tänä vuonna 20,7 miljoonaa euroa, eli 6,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Laskua henkilöstökuluissa on 23 %. Hyvinvointialueen palvelukseen lähti suuri joukko kunnan työntekijöitä. Jos verrataan henkilöstökulujen kasvua kunnan palvelukseen jäävän henkilöstön osalta vuoteen 2022, niin henkilöstökulut kasvavat 4,2 %.