Valitse sivu

Muuramen keskustaajamassa tehdään kompostitarkastuksia viikoilla 22-24. Tarkastettavat kiinteistöt on valittu satunnaisotannalla, eikä kompostitarkastus edellytä kiinteistön omistajan paikalla oloa. 

Kompostointitarkastuksella tarkastetaan kompostorin asianmukaisuus sekä kompostorin tyyppi tai malli. Kompostorin tulee olla tarkoitukseen sopiva eli ilmastoitu, haittaeläinsuojattu sekä ympärivuotisessa käytössä olevan kompostorin tulee olla myös lämpöeristetty.  

Tarkastajalla on päällään keltainen huomiovaatetus sekä näkyvillä myös Jyväskylän kaupungin henkilökortti. Tarkastaja tekee tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan asukkaalle tarkastuksen jälkeen. Mikäli kompostoinnissa on puutteita, tarkastaja antaa toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi.  

Tarkastusten taustalla on jätelaki, joka velvoittaa alueellista jätehuoltoviranomaista pitämään rekisteriä biojätteensä kompostoivista kiinteistöistä. Lisäksi jätelain 123 § antaa jätehuoltoviranomaiselle oikeuden tehdä tarkastuksia.