Valitse sivu

Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n Oivallus-hanke on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2024. Oivallus-hanke tavoittelee keskisuomalaisia heikkonäköisiä (näöntarkkuus 0,5-0,3) 65-vuotiaita, joilla on etenevä silmäsairaus tai vasta näkövammautuneita, jotka kokevat tarvitsevansa myös apuvälinesovituksen lisäksi psykososiaalista tukea sekä apua ja tukea arjen sujumiseen. 

Lisäksi hankkeessa huomioidaan näkövammaisten ja -ongelmaisten läheisten rooli ja tuetaan heitä muuttuvassa tilanteessa. Käytännössä hanke järjestää Keski-Suomessa yleisötilaisuuksia, Oivallus-työpajoja erilaisten teemojen ympärille sekä rekrytoi ja kouluttaa vertaisasiantuntijoita ja -läheisiä.  

-Toimintaan osallistuvien näkövammaistaidot- ja tiedot sekä digiosallisuus lisääntyvät. Lisäksi osallisuuden kokemukset arjessa lisäävät toiveikkuutta ja psykososiaalinen tuki lisää henkistä valmistautumista henkilöille, joiden näkö tulee heikentymään, kertoo hankevastaava Sari Toikkanen. 

Ammattilaisille suuntautuvat työpajat ja perehdytystilaisuudet käsittelevät ikääntymismuutoksiin kuulumattoman näköongelman ensioireita ja tietoa palveluista mihin ohjata asiakas sekä saavat tietoa arkea helpottavista arkisista nikseistä, apuvälineistä ja muista palveluista Hanke ajoittuu vuosille 2024-2026. 

Oivallushanke esittäytyy 22.4.2024 klo 10-12 Jyväskylän kaupungin kirjaston ”Kun näkö heikkenee” -avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Muurameen ei toistaiseksi ole sovittu esittäytymistilaisuutta, mutta hankevastaava on avoin ideoille. 

– Paikalliset eläkeyhdistykset tai senioritahot voisivat olla yhteydessä meihin päin ja ehdottaa aikaa ja paikkaa, niin tulisimme mielellämme esittäytymään ja kertomaan näköön liittyvistä asioista, toivoo Sari Toikkanen. 

Toikkasen tavoittaa puhelimitse 041 3177857 tai sähköpostitse sari.toikkanen@ksn.fi.