Valitse sivu

Jätehuolto muuttui Muuramessa viime vuoden alussa, kun kunta siirsi jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, eli esimerkiksi kuljetukset ja jäteneuvonnan, Mustankorkea Oy:n hoidettavaksi. Viranomaistehtävistä vastaa neljän kunnan yhteinen Jyväskylän seudun jätelautakunta.

Kaikki kiinteistöt kuuluvat jätehuoltoon

Kaikilla kiinteistöillä, niin vakituisilla kuin vapaa-ajan asunnoillakin, on velvollisuus kuulua jätehuollon piiriin. Muuramelaiset ja jyväskyläläiset tilaavat jätehuoltopalvelut Mustankorkealta. Viranomaisen kanssa asioidaan esimerkiksi silloin, kun haetaan jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa, pidempää tyhjennysväliä sekajäteastialle.

”Jos jätettä kertyy vähän, myös yhteinen jäteastia eli ns. kimppa vaikkapa naapurin kanssa on hyvä vaihtoehto. Kimpalla pitää olla vastuuhenkilö eli isäntä, joka ilmoittaa järjestelystä Mustankorkealle. Siten saamme järjestelmiin tiedon siitä, että kiinteistöillä on asiat kunnossa”, Kirsi Nevala Jyväskylän seudun jätelautakunnasta muistuttaa.

Suojaa komposti elämiltä

Biojätteen, eli puutarha- ja ruokajätteen lajittelu kuuluu kaikille kiinteistöille. Biojätteet tulee kerätä joko erilliseen jäteastiaan ja tilata sille tyhjennys tai vaihtoehtoisesti kompostoida. Naapurit voivat kerätä biojätteet myös yhteiseen jäteastiaan. Mahdollista on myös kompostoida biojätteet vain kesäaikaan (touko-lokakuu) ja tilata biojäteastialle tyhjennys talveksi.

Ruokajätteitä kompostoitaessa on kompostorin oltava lämpöeristetty ja suojattu haittaeläimiltä. Tällöin kompostointi ei aiheuta esimerkiksi jyrsijäongelmia. Kiinteistönomistajien tulee tehdä kompostoinnista aina ilmoitus Mustankorkealle.

Omenien kasaaminen avokompostiin ja eläinten ruokkiminen lisäävät tänä syksynä paljon huomiota saaneen rottaongelman mahdollisuutta. 

Voimassa olevista ja jatkuvista kimpoista ja kompostoinneista voi tehdä ilmoitukset Mustankorkealle, vaikka sellainen olisi joskus aikanaan tehty kunnalle. Jyväskylän seudun Jätelautakunta lähestyy kirjeellä kiinteistöjä, jos kompostointi- tai kimppailmoitukset puuttuvat. Näin asiakasrekisterit saadaan ajan tasalle ja vältetään lähettämästä aiheettomia huomautuskirjeitä.

Jätehuoltosuunnittelija Kirsi Nevala, Jyväskylän seudun jätelautakunta
Ympäristöpäällikkö Kari Saari, Muuramen kunta