Valitse sivu

Muuramen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden palvelujohtaja Simo Oksanen on valittu Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudeksi sote-koordinaattoriksi. Oksanen aloittaa tehtävässä 1.3.2018. Määräaikainen tehtävä jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Sote-koordinaattori työskentelee tulevan maakunnan valmistelutehtävissä yhdessä järjestämistehtävien suunnittelusta vastaavan Mikael Palolan ja palvelutuotannon valmistelija Kati Kallimon kanssa. Työtehtävien pääpaino on alkuvaiheessa mm. järjestämissuunnitelman työstämisessä. Sote-koordinaattori raportoi osaltaan maakunnallisen valmistelun etenemisestä ministeriön valmisteluvastuullisille. Tehtävässään hän tukee Keski-Suomen alueellista valmistelua ja tukee sosiaali- ja terveyspalveluiden muutostyötä sekä asiakaslähtöisten ja integroitujen palveluketjujen suunnittelua.

Valinnan mahdollistaa sosiaali- ja terveysministeriön 24.1.2018 tekemä päätös myöntää lisämääräraha Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Määräraha on kohdennettu alueellisen sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Keski-Suomi haki rahoitusta joulukuussa ja julisti samalla tehtävän sisäisesti haettavaksi uudistustyössä mukana olevien organisaatioiden kesken. Tehtävää haki 14 henkilöä, joista haastatteluryhmä valitsi tehtävään yksimielisesti Simo Oksasen.

Koska tehtävä on määräaikainen, Simo Oksanen pysyy virkasuhteessa Muuramen kuntaan, mutta hänen työpanos ksensa kohdentuu 100 prosenttisesti uudistusprojektiin. Projektia hallinnoiva Keski-Suomen liitto maksaa Muuramelle ministeriön rahoituksesta korvauksen palkkakustannuksista. Malli on sama, jolla myös muut päätoimiset valmistelijat ovat siirtyneet taustaorganisaatioistaan projektin palvelukseen.

Oksanen työskentelee maaliskuun alusta lähtien osana maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimistoa. Työtilat sijaitsevat Jyväskylässä Keski-Suomen liiton tiloissa osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1. Simon yhteystiedot tullaan päivittämään uudistuksen verkkosivuille www.ks2020.fi lähempänä tehtävän aloitusta.

Projektiin haettiin joulu-tammikuussa työntekijöitä myös ICT-tehtäviin sekä hallinnon valmistelutehtäviin. Näiden tehtävien täyttö on kuitenkin vielä kesken. Valinnoista tiedotetaan erikseen.

Keski-Suomi 2020 -projektin tiedote 1.2.2018