Valitse sivu

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisena toimii elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta.  Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Muuramen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa...

Ympäristönsuojelu

Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja...
Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus ”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti...
Vesihuolto

Vesihuolto

Ajankohtaista Vesimittarilukeman ilmoituskortit on lähetetty kaikille kuluttajille marraskuun alussa. Lukeman voi ilmoittaa kirjeellä, kulutus-webissä tai sähköpostitse (vesihuolto@muurame.fi). Lukema tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa. Kirjeessä on maininta,...
Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä Muuramen kunnan kaikki tällä hetkellä vireillä olevat eli parhaillaan käynnissä olevat yleis- ja asemakaavat. Vireillä olevat asema- ja yleiskaavat kunnan Karttapalvelussa. Yleiskaavat Isolahden...
Suuruspään niitty

Suuruspään niitty

Tervetuloa perinnebiotoopille  Suuruspään niitty on Muuramen kunnan omistama perinnebiotooppi ja perinnemaisema. Niitty on osa Muuramenharju – Innanlahden lehto -Natura 2000 -aluetta. Suuruspään niityn kaltaiset perinnebiotoopit ovat erittäin uhanalaisia ja ne ovat...
Kaavoituskatsaus

Kaavoitus

Kaavoitus ohjaa rakentamista ja alueiden maankäyttöä. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja...
Kirppari-kahvio EkoCenter

Kirppari-kahvio EkoCenter

Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämä Ekocenter työllistää palkkatuella tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Toimenkuva Ekocenterillä on asiakaspalvelua, keittiötyötä sekä käsityötä ja muita kädentaitoja. Lisäksi Ekocenter tarjoaa kirpputorin, lounasruokalan sekä...

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Lautakunta vastaa opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta sekä Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen...
Uimahalli-kuntosali Aallotar

Uimahalli-kuntosali Aallotar

Ajankohtaista UIMAHALLI-KUNTOSALI ON SULKEUTUNUT LAAJENNUSREMONTTIIN. Avaamme laajennetun uimahallin ja kuntosalin arviolta joulukuussa 2024. Lisätietoa remontista tästä linkistä.