Valitse sivu

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

 • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
 • Esite sosiaaliasiamiehen palveluista (pdf)

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Muuramen kuntaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (aik. holhoustoimi) palvelut.

Yhteystiedot:

 • Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, p. 044 265 1080 (pvm/mpm) (puhelinaika ma-to klo 9 – 11, muulloin voi jättää vastaajaan yhteydenottopyynnön) tai sosiaaliasiamies@koske.fi Tämä sähköposti on suojaamaton, joten sillä voi jättää yhteydenottopyynnön, mutta sillä ei tule välittää salassa pidettäviä henkilökohtaisia tietoja.
 • Tietoturvallinen sähköposti on Suomi.fi:n Viestit-palvelu, jonka listauksesta löytyy Sosiaaliasiamies-Keski-Suomi. Asiointi vaatii tunnistautumisen (verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne)
 • Käytettävissä on myös videoneuvotteluyhteys. Henkilökohtaista käyntiä tai videoneuvottelua varten aika varataan etukäteen.
  Posti- ja käyntiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

 • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta