Valitse sivu

Muuramen kunta käynnisti loppukeväästä palveluverkkoselvityksen, jossa otettiin erityisesti huomioon varhaiskasvatus ja perusopetus, eli päiväkodit ja koulut.

Toimeksiannon sai FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsultti Raila Oksanen FCG:ltä esitteli selvityksen luonnosta valtuuston kokouksessa 27.8.2018. Seuraavaksi selvitys lähtee kierrokselle lautakuntiin sekä kunnanhallitukseen. Selvitystä esitellään myös kunnan henkilöstölle. Selvityksen pohjalta suunnitellaan tulevia palvelutarpeita ja niiden tuottamiseen tarvittavia tiloja.

Tulevaisuuden tarpeiden kartoituksella pyritään löytämään tarvetta vastaavat tilat. Analyysissa otetaan huomioon esimerkiksi väestöennusteet, muuttoliike, rakennusten kunto, korjaustarve sekä kunnan kaavoituspolitiikka.

”Olette tehneet palveluverkkoselvityksen oikeaan aikaan. Rakennuksenne ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, joten niiden osalta ei ole akuuttia kiirettä. Nyt kannattaa huolellisesti tutustua analyyseihin, ja niiden pohjalta tehdä päätökset päiväkotien ja koulujen tilanteesta. Näin voitte välttää raskaat investoinnit, joita jotkut kunnat ovat tehneet. On sellaistakin, että on rakennettu iso koulu, johon ei riitä oppilaita”, Raila Oksanen sanoi.

FCG:n selvityksen mukaan yleinen trendi Muuramessakin tulee olemaan syntyvyyden väheneminen ja sitä kautta lasten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen 2020- ja 2030-luvuilla. Rakentamisessa trendi on, että kun uutta rakennetaan, niin rakennukset tehdään monipuolisia tarpeita varten.  Esimerkiksi koulut suunnitellaan paitsi oppimisen näkökulmasta myös niin, että ne palvelevat muutakin käyttöä. Näin rakennusten käyttöaste saadaan korkeaksi.

Valtuutetut olivat erittäin tyytyväisiä palveluverkkoselvitykseen, joka antaa faktapohjaa tulevaisuuden päätöksentekoon.