Valitse sivu

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittämisestä. Ratasuunnitelma sisältää Orivesi–Jyväskylä-rataosan nykyisten liikennepaikkojen Torkkeli (Orivesi) ja Muurame (Muurame) kehittämisen suunnittelun. Lisäksi Jämsään suunnitellaan uusi Laihalammin liikennepaikka. Suunnitelman tavoitteena on junaliikenteen häiriötilanteiden hallinnan parantaminen ja junaliikenteen kapasiteetin lisäämisen mahdollistaminen.Suunnitelma sisältää Torkkelin liikennepaikan kehittämisen, Laihalammin uuden liikennepaikan suunnittelun sekä kolmannen junakulkutieraiteen suunnittelun Muuramen liikennepaikalle. Lisäksi liikennepaikoille suunnitellaan raidejärjestelyjen vaatimat muut toimenpiteet, muun muassa kuivatus-, huoltotie- ja laitetilajärjestelyt.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille Teams-tapahtumassa 18.8.2021 kello 17.30–19.30. Keskustelutilaisuus tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu oheisen linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua erikseen.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä hankkeen verkkosivulla, ja niistä on mahdollista antaa mielipiteitä 9.9.2021 saakka. Vastata voi myös sähköpostitse osoitteeseen eero.virtanen@vayla.fi.