Valitse sivu

Riihiniemen asemakaavan muutos

Riihiniemen asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Riihiniemessä noin 2,5 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 18 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 9.8.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.8.-22.8.2023
Kaavamuutos luonnoksena nähtävillä 9.8.-22.8.2023
Kaavamuutos ehdotuksena nähtävillä 10.11.-11.12.2023
Kaavamuutos hyväksytty valtuustossa 19.2.2024 § 19

Viimeisin kokouspöytäkirja
Valtuusto (19.2.2024 § 19)

Kaava-aineisto
Kaavakartta (Hyväksytty valtuustossa 19.2.2024 § 19)
Kaavaselostus liitteineen (Hyväksytty valtuustossa 19.2.2024 § 19)

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on tarkistaa alueen tonttijakoa ja muuttaa nykyinen AP tontti useammaksi AO-tontiksi. VL alueen rajauksia tarkistetaan myös.