Valitse sivu

Riihiniemen asemakaavan muutos

Riihiniemen asemakaavan muutos

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Riihiniemessä noin 2,5 km etäisyydellä Muuramen keskustasta, Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 18 km.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 9.8.2023
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.8.-22.8.2023
Kaavamuutos luonnoksena nähtävillä 9.8.-22.8.2023

Seuraava työvaihe
Asemakaavamuutoksesta laaditaan ehdotus.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta (13.6.2023 §76)

Kaava-aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (20.4.2023)
Kaavakartta LUONNOS (24.5.2023)
Kaavaselostus LUONNOS (24.5.2023)
Luontoselvitys

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on tarkistaa alueen tonttijakoa ja muuttaa nykyinen AP tontti useammaksi AO-tontiksi. VL alueen rajauksia tarkistetaan myös.