Valitse sivu

Riihivuoren Master Plan (kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma) on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa joulukuun lopulla. Maanantain 14.1.2019 kokouksessa kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle valtuutuksen käynnistää kilpailutus laskettelutoiminnan järjestämisestä.

Pitkä vuokrasopimus

Kunta aikoo kilpailuttaa Riihivuoren rinnetoiminnot (noin 20 ha). Kilpailutuksen perusteella vuokraaja ottaa vastuulleen laskettelutoiminnan vaatimien laitteiden ja koneiden hankinnan ja ylläpidon, rinnealueiden ylläpidon ja mahdollisen muokkaamisen. Vuokrasopimus tehdään riittävän pitkäksi aikaa, jotta toimijalla on realistinen mahdollisuus kattaa tehtävät investoinnit ja hankinnat.

Kilpailutuksessa tarjotaan rinnetoimintojen tukipalveluita varten ravintola Riihikelon alakerran tilat, joissa on sijainnut lipunmyynti, suksivuokraamo sekä wc-tilat. Alakerran tiloista on myyty konkurssipesän toimesta irtaimistona lähes kaikki suksi- ja monotelineet/-hyllyt. Vuokraaja vastaa myös sähkökustannuksista ja toiminnan vaatimien lisärakennusten rakentamisesta ja ylläpidosta. Mahdolliset lisärakennukset tulee sijoittaa vuokra-alueelle kunnan kanssa sovittavaan paikkaan. Kesäaikaisesta rinnealueiden käytöstä sovitaan yhdessä vuokraajan kanssa. Ravintolatoiminnan osalta kunta ei tässä vaiheessa järjestä kilpailutusta eikä kytke sitä rinnetoiminnan kilpailutukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan kilpailutuksessa voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailutus toteutetaan siten, että asia on kunnanhallituksen päätettävissä viimeistään kesäkuussa 2019.

Riihivuoresta visiossa Näyteikkuna Keski-Suomeen

 Riihivuoren kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on valmistunut Master Plan, jonka tavoitteena on kehittää Riihivuoren maankäytöllisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Suunnitelmaa voidaan käyttää myös pohjana yleis- ja asemakaavoitustyössä sekä muussa aluetta koskevassa päätöksenteossa. Master Plan oli yleisesti nähtävillä, ja siihen saatiin 37 mielipidettä. Osa palautteesta oli pitkiä ja kattavia, kokonaisuutena palaute oli positiivista. Monipuolisuus talven ja kesän toimintojen osalta sai kiitosta. Uusia aktiviteettejakin esitettiin lisää.

Master Planin visiossa Riihivuoresta kehitetään vetovoimainen ja ympärivuotinen matkailualue, jossa laskettelu- ja talvitoimintojen rinnalle synnytetään luonto- ja liikuntaelämyksiin painottunut keskittymä. Riihivuoresta voisi tulla yksi maakunnan matkailun vetovoimakohteista ”Näyteikkuna Keski-Suomeen”. Ylä- ja ala-asemia ja niiden välisiä yhteyksiä kehitettäisiin ja monipuolistettaisiin. Majoitusta lisättäisiin yläaseman yhteyteen, rinteisiin ja Päijänteen rantaan.

Kunnan päätehtävä on alkuvaiheessa muodostaa perusta toiminnan kehittämiselle ja houkutella alueelle investointeja ja yrittäjiä. Kunnan tehtävä on myös määritellä alueen vuokraamisen ja maankäytön periaatteet sekä oma roolinsa kokonaisuudessa.