Valitse sivu

Kosteikkopuiston rakentamisen maansiirtotyöt alkavat loppuviikosta 34. Maanrakennustöitä tehdään tämän syksyn ajan, ja töitä jatketaan vuonna 2019.

Saunakylän alueelta on vanhat saunat siirretty Jämsään ja aluetta Muuramenlammelle päin on siistitty ja raivattu kesän aikana. 

Rakennustöissä maa-aineksen ajossa käytetään vieressä kulkevaa kevyen liikenteen väylää, joten kulkijoita pyydetään olemaan varovaisia. Varsinkin ojan yli menevä silta on kapea; siinä pitää olla erityisen tarkkana ja varottava työmaaliikennettä.

Kosteikkopuistoon on otettu mallia Jyväskylässä Kortesuolla sijaitsevasta Eerolanpuron kosteikosta. Kosteikkopuisto on viihtyisä virkistysalue, joka samalla toimii viivytys- ja saostusaltaana Sillanniitystä laskeville vesille. Alueella tulee kaksi lampea, niitä ympäröivä kävelytie sekä itäpuolelle/läheisyyteen on suunnitteilla pieni latu. Kustannusarvio on 290 000 euroa, ja ELY-keskukselta on saatu 121 000 euron avustus.

Lisätietoa antaa

– rakennustyöt: katupäällikkö Jouko Kauppinen (jouko.kauppinen@muurame.fi, 014 659 653)

– kosteikkopuistohanke: tekninen johtaja Minna Länsisalmi (minna.lansisalmi@muurame.fi, 014 659 651)

Kosteikkopuistosuunnitelman asemapiirustus (pdf)