Valitse sivu

NPS eli nettosuositteluindeksi on tutkimus, jolla mitataan asiakasuskollisuutta ja sen vaikutusta toiminnan tulokseen. NPS-mittarilla selvitetään kunnan asukkaiden, kunnan työntekijöiden ja yrittäjien suositteluhalukkuus. NPS-kysely on osa Muuramen kunnan strategian mittareita. Kysely suoritetaan vuosittain ja sen tuloksista raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Valitse kyselyn alussa, missä roolissa vastaat kyselyyn, oletko yrittäjä, asukas vai kunnan työntekijä. Mikäli olet töissä Muuramen kunnalla, valitse rooliksesi työntekijä, vaikka olisit myös kunnan asukas ja/tai yrittäjä.

Kyselyssä on vain kaksi kysymystä. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kiitos vastauksestasi.