Valitse sivu

Muuramen kunta tekee tekopohjavesitutkimuksia Muuratharjulla. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää Muuratharjun soveltuvuutta vedenhankintaan. Talven kynnyksellä tutkimuksia jatketaan imeytyskokein.

Alueelle on sijoitettu väliaikaisia putkistoja ja letkuja, joiden avulla Muuratjärvestä pumpattavaa vettä siirretään harjun päälle ja harjun reunamille sijoitetuista kaivoista takaisin Muuratjärven rantaan.

Rannalle johdetuista putkista tulee pohjavedenkaltaista noin kuusiasteista vettä, joka aiheuttaa heikkoja jäitä Muuratjärvellä.

Kokeiden suunniteltu kestoaika on vuoden 2024 loppuun.

Lisätietoja

Muuramen kunnan vesilaitos
Jari Oksman
p. 0503034260
Vesilaitoksen päivystys 0400737988 (24/7)

Suomen Pohjavesitekniikka Oy
Petri Reijonen
p. 0415176500