Valitse sivu

Laki liikenteen palveluista (320/2017), niin kutsuttu ”taksilaki”, astui voimaan 1.7.2018. Uudistus näyttää ainakin jossain määrin aiheuttaneen kustannusten kasvua tietyissä kunnissa kuljetusten osalta. Keski-Suomessa on tehty myös useita asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen SHL/VPL -kuljetuksiin uudistuksen jälkeen. Kyselyistä käy ilmi asiakkaiden tyytymättömyys kuljetuspalvelun laatuun, erityisesti sen saatavuuteen. Keski-Suomen kunnissa tilanne kuitenkin vaihtelee paljon ja asiaa on käyty läpi kuntien kanssa useamman vuoden ajan. Useat Keski-Suomen kunnat (Äänekoski, Laukaa, Jämsä, Keuruu, Muurame, Hankasalmi, Toivakka, Kinnula sekä Wiitaunioni ja Saarikka) ovat tehneet päätöksen mukaan lähtemisestä yhteisen hankinnan tekemiseen, jotta asiakkaille pystyttäisiin turvaamaan kuljetusten saatavuutta, laatua sekä myös hallittua kustannusten kasvua.

Muurame ja muut mukaan lähteneet kunnat valmistelevat vuoden 2020 aikana yhdessä hankintoja sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kyytien välityksestä ja kuljetuksista. Lisäksi optioina kilpailutuksiin on tarkoitus ottaa mukaan päiväkeskus-, työ- ja toimintakeskuskuljetukset, erityishuollon ja lastensuojelun matkat sekä mahdolliset muut vastaavat kuljetukset. Edellä mainittujen kuntien lisäksi Jyväskylä on mukana yhteishankinnassa välityspalvelujen kilpailutuksen osalta siten, että se liittyy välityksen sopimukseen myöhemmässä vaiheessa nykyisen voimassa olevan sopimuskauden päättyessä. Kuljetusten välityspalvelu tullaan kilpailuttamaan ensin omana kilpailutuksenaan.

Varsinaiset kuljetukset on suunniteltu kilpailutettavan käyttäen dynaamista hankintajärjestelmää, sähköistä menettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille.

Hankinnan yhteisvalmistelua tehdään huomioiden saatu palaute taksien saatavuuden haasteista eri alueilla taksilainsäädännön uudistumisen myötä. Palautetta on saatu jo kattavasti Keski-Suomen alueen asiakkailta, palveluntuottajilta sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilta.

Kuljetusten hankinnasta tullaan järjestämään 1–3 tiedostustilaisuutta myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina. Tilaisuudet on tarkoitettu kuljetuspalvelujen hankinnasta kiinnostuneille yrityksille. Tilaisuudet pidetään Keski-Suomen alueella ja/tai sähköisiä kokousjärjestelyjä hyödyntäen.