Valitse sivu

Kesäkuun alusta voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti tiemerkintöjä, nopeusrajoituksia ja liikennemerkkejä sekä antaa vapauksia parkkeeraukseen ja kaistanvalintaan. Suomen teiltä poistuu samalla yksi kansallinen erikoisuus, kun keltaisia sulkuviivoja ja -alueita aletaan muuttaa valkoisiksi. Esimerkiksi ohituskieltoalueita eivät enää jatkossa osoita keltaiset vaan valkoiset viivat.Tielle voidaan asettaa jatkossa myös vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. 

Ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus poistui paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta, joilla saa jatkossa ajaa henkilöautojen tapaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia noudattaen. Myös enintään 750-kiloista perävaunua vetävän auton suurin sallittu nopeus kasvaa sataan kilometriin tunnissa. Muutoksella on pyritty yhtenäisiin nopeusrajoituksiin monien muiden Euroopan maiden kanssa.

Tieliikennelain uusi periaate on tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Ennakointivelvollisuuden mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sovitettava oma toimintansa sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Ennakoivan tienkäyttäjän on tarkasteltava laajasti niitä tekijöitä, joilla hän voi estää onnettomuuksia. Vaaraa ja vahinkoa vältetään valmistautumalla myös toisen tekemään virheeseen. Esimerkiksi koulun lähellä pitää varautua lasten yllättäväänkin liikkumiseen. 

Uuden lain myötä auton parkkeeraaminen taajamissa vastaantulevien kaistan reunaan tien vasemmalle puolelle mahdollistuu. Pysäköintipaikkaa valittaessa tulee edelleenkin varmistaa liikennemerkeistä pysäköinnin laillisuus sekä se, ettei omalla pysäköinnillään estä edessä olevaa ajoneuvoa lähtemästä liikkeelle. Uusi tieliikennelaki tuo muutoksia myös kääntymissääntöön. Jos ajoradalla, jonne ajoneuvo on kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa lakimuutoksen mukaan poistua risteyksestä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle muu liikenne huomioon ottaen.

Uudessa laissa on täsmennetty valojen käyttöä. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja pimeällä, hämärässä tai muutoin huonon näkyvyyden vallitessa. Pelkät huomiovalot eivät tällöin riitä. Myös tielle pysäköidyssä ajoneuvossa tai perävaunussa on oltava valot pimeällä.  Polkupyöriin punainen takavalo tuli pakolliseksi pimeällä ajettaessa.

Muuttuva liikennelaki tuo uutta myös talvirengassääntöihin. Jatkossa talvirengaspakko ei ole sidottu tiettyyn kalenterikuukauteen vaan vallitsevaan keliin. Lain mukaan talvirenkaat on ensi syksystä lähtien oltava alla marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Tutustu uuteen tieliikennelakiin kokonaisuudessaan ja uusiin liikennemerkkeihin liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla