Valitse sivu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi kokoontumisrajoituksen ja turvavälimääräyksen asiakas- ja toimitiloihin Muuramen kunnan alueella 13.8.–9.9. Kokoontumisrajoitus koskee sellaisia yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ulkotiloissa, joissa on mahdotonta noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aikaisemmin antamia erillisiä terveysturvallisuusohjeita. Kahden metrin turvavälimääräys koskee asiakas- ja toimitiloja, joissa tulee varmistaa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan välttää. Vastuu ohjeiden noudattamisesta on tilojen käyttäjillä. Määräykset eivät koske yksityistilaisuuksia.

AVI edellyttää kunnalta jatkossa myös tarkempien terveysturvallisuusohjeistusten ja suunnitelmien luomista. Muuramen kunnan johtoryhmä käsitteli tänään koronaturvallisuusasiaa kokouksessaan. Johtoryhmä linjasi, että palvelut ja tapahtumat voidaan tämänhetkisen tilanteen perusteella järjestää kiinnittäen edelleen erityistä huomiota terveysturvallisuuteen. Toimintaohjeistuksia- ja tapahtumasuunnitelmia kuitenkin tarkennetaan sekä asiakaspalvelutilojen että eri tapahtumien osalta AVI:n määräyksen mukaisesti. Kunnan satavuotisjuhlaviikonlopun toimintaohjeista tiedotetaan myöhemmin kunnan verkkosivuilla ja seuraavassa tiedotuslehti Muuramelaisessa 26.8.2021.

Kuntalaisten toivotaan huolehtivan huolellisesta käsi- ja yskimishygieniasta, kasvomaskien käyttämisestä ja turvaväleistä. Myös koronarokotuksiin kannattaa hakeutua mahdollisimman pian. Ei välttämättömiin tapahtumiin osallistumisessa kannattaa käyttää harkintaa. Hygieniaan kiinnitetään kunnassa erityistä huomiota paitsi tilojen käyttäjien ohjeistuksissa, myös pintojen huolellisessa puhdistuksessa.

Vallitsevassa tilanteessa tulee varautua siihen, että ohjeet ja rajoitukset voivat muuttua nopeasti. Kiitos kärsivällisyydestä!