Valitse sivu

Toimintaohjeita yrityksille poikkeusoloissa
(päivitetty 10.8.2020)

Koronaviruksella on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeenkin. Tuki kanavoituu eri lähteistä yrityksen koon mukaan. Yllä olevassa taulukosta näkee kootusti, mistä yrittäjät voivat hakea tukea. Lisätietoja löytyy myös työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hyödyntää pankkien lainarahoitusta, jonka Finnvera takaa 80 %. Pankit ja Finnvera myöntävät myös lyhyennysvapaata määräajaksi.

Yksinyrittäjänä voit hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tuki koskee siis kaikkia yritysmuotoja. Huom! Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Tarkempi ohjeistus kunnan kautta haettavalle yksinyrittäjän tuelle löytyy oheisesta tiedotteesta.

Yksinyrittäjän avustus -hakemuslomake (pdf)

Yksinyrittäjän avustus -hakemuslomake word -muotoisena (docx)

Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Tukea voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin.

Oikeus hakea työttömyysturvaa:

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

• yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai

• yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä:

• yritystoiminnan lopettamista,

• yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista

•  yrityksen lopettamistoimia.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Lisätietoja aiheesta löytyy  Suomen Yrittäjien verkkosivulta.


Yritysten kustannustuki haettavissa

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.Lain mukaan tukea saadakseen tulee täyttää seuraavat ehdot:

•Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin.
•Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
•Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tuki haetaan Valtiokonttorista elokuun 2020 loppuun mennessä, ohjeet ja linkki hakemiseen löytyvät Valtiokonttorin verkkosivulta.

Yrittäjien on syytä huomioida, että kustannustuesta säädettyä lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Tästä syystä nämä toimialat eivät voi saada kustannustukea kuin erityisen painavista syistä. Maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kun kustannustukea myönnetään tai peritään takaisin, muut yrityksen saamat tuet otetaan huomioon eli yhteensovitetaan. Kustannustukea myönnettäessä otetaan vähennyksenä huomioon:

  1. Kunnan 1.4.2020 jälkeen myöntämä yksinyrittäjätuki ja muu koronapandemian vaikutuksia lieventämään tarkoitettu tuki,
  2. ELY-keskuksen 7.4.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  3. Business Finlandin 19.3.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  4. Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaan myönnetty tuki sekä
  5. Muu kuin 1—4 kohdassa tarkoitettu koronapandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja koronapandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

Lisätietoja tuesta saa valtiokonttorin verkkosivulta.


Ole rohkeasti yhteydessä myös kunnan yrityskoordinaattoriin:

Mika Partanen, yrityskoordinaattori,

mika.partanen@muurame.fi, p. 050 304 8425


Yrittäjä, ilmoita poikkeusolojen palveluista kunnan verkkosivuilla!

Muuramen  yrittäjille  tarjotaan mahdollisuus ilmoittaa koronavirusepidemian aikaisten poikkeusolojen palveluista kunnan verkkosivulla. Ilmoita tarjoamistasi palveluista sähköpostitse  kunnan viestintään: jenni.isopahkala@muurame.fi. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun verkkosivulta.