Valitse sivu

Tulvavesi on noussut paikoin Muuramenjoella siten, että se haittaa luontopolulla liikkumista. Toistaiseksi mm. paloaseman kohdalla, joen eteläpuolella oleva silta on jouduttu sulkemaan (ks kuva).

Luontopolulla liikkujia kehoitetaan huomioimaan tilanne ja noudattamaan erityistä varovaisuutta.

.