Valitse sivu

Kuntakokeilussa omavalmentaja antaa työnhakijoiden työllistymissuunnitelmiin uutta puhtia

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt toivotulla tavalla. Maaliskuussa 2021 TE-palveluilta kuntakokeiluun siirrettyjen asiakkaiden henkilökohtaisempi työnhaun tuki on auttanut työnhakijoita löytämään sopivia palveluja sekä opiskelupaikkoja. 

Kuntakokeilussa Kelan päivärahaa saavat, vieraskieliset ja alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat saavat aiempaa henkilökohtaisempaa palvelua kunnan omavalmentajalta. Jyväskylän seudun kuntakokeilun omavalmentajilla kertyy asiakaskontakteja keskimäärin 15 000 kuukaudessa. Kuntakokeilu alkoi 1.3. ja siitä lähtien yhteydenotot ovat lisääntyneet tasaisesti. Suurin ja aikaa vievä työ kuntakokeilussa onkin ollut asiakkaiden tilanteiden kartoittaminen henkilökohtaisesti. Ensimmäinen puolivuotinen on käytetty asiakkaiden työllisyyssuunnitelmien päivittämiseen puhelimitse ja kasvokkaisissa tapaamisissa omavalmentajan kanssa.

Asiakkaat ovat löytäneet runsaasta palvelutarjonnasta itselleen sopivia palveluita, kun omavalmentajat ovat kuroneet kiinni vajailla tiedoilla olevia työllistymissuunnitelmia syksyn aikana. Asiakkaita ohjataan vain niihin palveluihin, jotka aidosti edistävät heidän tilannettaan kokonaisuutena. Kuluvan syksyn aikana työttömät työnhakijat ovat aloittaneet erityisen vilkkaasti opiskelemaan. Omaehtoisiin opintoihin hakeutui syksyllä useita satoja työnhakijoita, kun kokeilun alkaessa hakijoita oli vain muutamia kymmeniä.

Kuntakokeilun asiakkaat työllistyvät entistä useammin avoimille työmarkkinoille

Kuntakokeilun aikana avoimilta työmarkkinoilta työpaikan löytäneet työnhakijat ovat lisääntyneet merkittävästi kuntakokeilun aikana. Jyväskylän seudun kuntakokeilussa elokuussa oli työnhakijoina reilu 13 000 henkilöä, joista työttömänä oli reilu 8 000 henkilöä. Työpaikan vapailta työmarkkinoilta löysi noin 800 kuntakokeilun asiakasta elokuussa 2021.  Kokeilun käynnistymisen jälkeen asiakkaita on työllistynyt palkkatuettuihin työsuhteisiin elokuun loppuun mennessä noin 440 työnhakija-asiakasta lisää. Työllistäminen palkkatuella vilkastui selkeästi elokuussa. Työttömän työnhakijan työllistyminen palkkatuettuun työsuhteeseen saattaa olla reitti vakituiseen työpaikkaan. Starttirahaa on myönnetty maaliskuun ja elokuun välisenä ajanjaksona noin 50 kuntakokeilun asiakkaalle.

– Kuntakokeilun tarkoitus on antaa työnhakijoille henkilökohtaista ja tiivistä tukea työnhakuun. Meillä on Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnissa mahdollisuus tarjota työnhakija-asiakkaille henkilökohtaisia ja laadukkaita tapaamisia, joissa etsitään yksilöllisiä ratkaisuja työllistymiseen, koulutuspolulle tai työkyvyn parantamiseen, kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

Aktivointiaste on hyvää valtakunnallista keskitasoa

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun kuntien yhteinen aktivointiaste oli 28,4 % elokuussa 2021. Aktivointiaste tarkoittaa aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien asiakkaiden prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta.

Verrattuna muihin Suomen kuntakokeilualueisiin Jyväskylän seudulla työttömien hakeutuminen työllistämistä edistäviin palveluihin on hyvällä tasolla. Muiden kokeilualueiden aktivointiasteet vaihtelevat noin 19 prosentista 40 prosenttiin.

Aiempia kuntakokeiluja on arvosteltu siitä, että asiakkaita on ohjattu kunnissa voimakkaasti kuntouttavaan työtoimintaan kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksien vähentämiseksi. Jyväskylän seudun kuntakokeilun alueella ohjaus kuntouttavan työtoimintaan ei ole kuntakokeilun myötä lisääntynyt.


Mikä on kuntakokeilu?

Valtakunnallisesti käynnissä oleva työllisyyden kuntakokeilu tarkoittaa sitä, että osa työllisyyden hoidon tehtävistä on siirretty kuntien vastuulle. Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Jyväskylä, Äänekoski, Laukaa ja Muurame. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kuntakokeilun asiakkaita ovat Kelan työttömyyspäivärahaa saavat, alle 30- vuotiaat sekä vieraskieliset työttömät työnhakijat. Tällä hetkellä Suomen hallitus valmistelee työllisyyden hoidon siirtämistä kuntiin vuoden 2024 aikana. Lisäksi ensi vuoden alusta alkaen Suomessa otetaan käyttöön pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka tarkoittaa työnhakija-asiakkaille esimerkiksi entistä tiiviimpää tukea työnhaun alkaessa.