Valitse sivu

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu monipuolistaa 14 000 asiakkaan työllistymispalvelut – Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan työllisyyden kuntakokeilua, jossa on tarkoitus siirtää osa TE-toimistojen tehtävistä kunnille. Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Lain voimaantulo edellyttää vielä, että tasavallan presidentti vahvistaa lain. Kyse on hallituksen keskeisestä työllisyystoimesta, jonka avulla tavoitellaan työnhakijoiden palvelujen parantumista. Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Laukaan ja Muuramen kuntien ja Äänekosken kaupungin kanssa, ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka.   

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toimistojen osaamista kuntien työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työnhakijat voidaan ohjata nykyistä nopeammin juuri heidän kannaltaan oikeisiin palveluihin ja nopeampaan työllistymiseen. Kokeilujen aikana testataan uusia työllisyyden edistämisen toimintamalleja. Henkilökohtaisella palvelulla ja monialaisemmalla palvelumallilla työnhakija ohjautuu juuri hänelle sopivalle työllistymispolulle. Kokeilun myötä kokeilualueille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä. Lisäksi TE-toimistojen henkilöstöstä osa siirtyy kokeilun ajaksi kuntien työjohdon alaisuuteen.  

Työllisyyden kuntakokeilut siirtävät koko maassa noin 250 000 työtöntä työnhakijaa valtion hallinnoimilta TE-toimistoilta kuntien asiakkaiksi. Jyväskylän seudun kuntakokeilussa muutos koskee yhteensä noin 14 000 henkilöä Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Kokeilujen kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka saavat Kelan maksamaa työttömyysturvaetuutta. Lisäksi kuntakokeilun asiakkaita tulevat olemaan kaikki vieraskieliset työnhakijat ja kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat kokeilupaikkakunnilla. 

– Jyväskylän seudun työllisyyskokeiluun siirtyvät työnhakijat saavat palvelua kokeilukuntien omista asiointipisteistä niin Laukaassa, Muuramessa, Jyväskylässä kuin Äänekoskella. Jyväskylässä asiointipiste tulee sijaitsemaan osoitteessa Asemakatu 4. Työnhakija voi saada yhdestä osoitteesta monipuolista työllistymiseen ja koulutukseen ohjaavaa palvelua, kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä

Omatyöntekijän avulla henkilökohtaista asiakaspalvelua 

Työllisyyden kuntakokeilun keskiössä on kehittää sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia. 

Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä-malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan. 

Sähköisen asioinnin lisäksi omatyöntekijää tavataan kasvotusten tai puhelintapaamisina (koronavirustilanteen sen hetkiset ohjeet huomioiden) ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin. 

Työllisyyskokeilusta otetaan asiakkaisiin yhteyttä 

Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat henkilöt siirtyvät kuntakokeilujen asiakkaiksi automaattisesti. He saavat asiointinsa siirtymisestä tiedon kirjepostilla tai sähköisesti TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa, eikä siirtymisvaihe edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin siirtyville henkilöille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti maaliskuun 2021 aikana. 

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan jatkossakin normaalisti ilmoittautumalla Keski-Suomen TE-toimistoon. Jos asiakas kuuluu kuntakokeilun kohderyhmään, Keski-Suomen TE-toimisto ohjaa asiakkaan kuntakokeilun asiakkaaksi. Ennen kuin asiakkuus siirretään TE-toimistolta kunnalle, sekä TE-toimisto että oma kunta ovat asiakkaaseen yhteydessä ja antavat asiakkaan tarvitsemat toimintaohjeet ja asiointitiedot jatkon suhteen.  

Jos kokeilun kohderyhmään kuuluva asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, ohjautuu hän takaisin kuntakokeilun asiakkaaksi, vaikka alkuperäiset asiakkuuskriteerit eivät enää täyttyisikään.  

Lisätiedot:

Satu Huhtakangas, palveluohjaaja, p. 050 401 5820, satu.huhtakangas@muurame.fi

Jyväskylän seudun työllisyyskokeilu